Dynamiczna powierzchniowa obróbka plastyczna – kulowanie
(ang. shoot peening)

 

Termin: do indywidualnego ustalenia

Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym

Minimalna liczba uczestników:  1

Maksymalna liczba uczestników: 5

Czas trwania: 1–1,5 dnia / 8–10 h (4 h teorii + 4–6 h zajęć praktycznych)

Odbiorca

  • Osoby z wykształceniem technicznym (inż., mgr inż.), ukierunkowanym na metaloznawstwo
    lub materiałoznawstwo, pracujące na stanowiskach technologów lub pokrewnych.
  • Firmy, które wytwarzają: części samochodowe, lotnicze, sprzęt medyczny, części  łączone  techniką spawalniczą, elementy sprężyste, koła zębate, elementy wykonywane z ceramiki konstrukcyjnej  itp.

Cel

Zapoznanie się z technologią dynamicznej obróbki powierzchniowej pod kątem: obszarów zastosowania samej technologii kulowania i korzyści z niej wynikających,  doboru parametrów procesu kulowania w zależności od rodzaju materiału poddawanego kulowaniu, oceny stanu powierzchni po procesach kulowania.

Program

  • Zapoznanie z technologią, przegląd stosowanych urządzeń do kulowania.
  • Media umacniające, rodzaje śrutów.
  • Ustalenie intensywności kulowania na płytkach kontrolnych Almena.
  • Pokrycie powierzchni kulowanej.
  • Metody kontroli procesu kulowania.

Sprawy organizacyjne

Koszt szkolenia: 2000 zł/osobę (+ 23% VAT) obejmuje:
materiały szkoleniowe, udział w zajęciach praktycznych, zaświadczenie ukończenia szkolenia

Informacje merytoryczne:
Grzegorz Mońka
tel.: +48 22 560 27 61
e-mail: grzegorz.monka@imp.lukasiewicz.gov.pl

Informacje organizacyjne:
Dział Komercjalizacji, Marketingu i Sprzedaży
tel.: 22 56 02 710
e-mail: szkolenia@imp.lukasiewicz.gov.pl

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.
W przeciwnym razie zgadzamy się na obciążenie nas kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia
lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Zapisz się poniżej: