68 Międzynarodowa Wystawa „Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty” IENA 2016, Norymberga (Niemcy), 27-30.10.2016 r.

Złoty medal za „Safe and environmentally friendly technology for treatment/disposal of hazardous waste by thermal decomposition, in particular medical waste” („Bezpieczna oraz przyjazna dla środowiska technologia unieszkodliwiania/utylizacji odpadów niebezpiecznych metodą termolizy, w szczególności odpadów medycznych”). Autorzy: Adam Doliński, Andrzej Wojciechowski, Tomasz Babul, Krystyna Pietrzak;

Srebrny medal za „Cylindrical magnetron for the application of multi-layer or composite coatings” („Rurowy magnetron do napylania wielowarstwowych lub kompozytowych powłok”). Autorzy: Marek Betiuk, Jerzy Michalski, Zbigniew Łataś

Brązowy medal i wyróżnienie Pierwszego Irańskiego Instytutu Wynalazców i Badaczy za najlepszy wynalazek „Innovative heat treatment of nitrided layers formed on hot working dies” („Innowacyjna obróbka cieplna warstw azotowanych wytwarzanych na matrycach do kucia na gorąco”). Autorzy: Aleksander Ciski, Piotr Wach, Tomasz Babul, Józef Zborowski (Mototechnika Józef Zborowski Sp.j.)