IMP na IWIS 2017 – aktywny w debacie i z medalami

W dniach 9-11 października 2017 r. w gmachu Politechniki Warszawskiej odbyła się 11 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS. W tym roku, oprócz polskich wystawców, wzięli w niej udział przedstawiciele 32 państw, m.in. Tajlandii, Tajwanu, Korei Południowej, Arabii Saudyjskiej, Czech, Rumunii, Chorwacji. Tegoroczna wystawa, podobnie jak poprzednie, została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wśród patronów wystawy byli również: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowa Izba Gospodarcza, Rada Główna Instytutów Badawczych, Naczelna Organizacja Techniczna – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych (IFIA) i Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców (AEI).

Otwarcie wystawy połączone zostało z debatą: „Innowacje – czy jesteśmy gotowi na rewolucje i zmiany?” prowadzoną przez lidera programu Dialog prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kąkola. W debacie wziął udział dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP, a także: prorektor ds. współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak,
prezes Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii dr Robert Wiliński oraz prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów dr hab. inż. Michał Szota, prof. PCz.

W ramach stoiska narodowego organizowanego przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów zaprezentowano 138 polskich rozwiązań z różnych dziedzin nauki, które zostały wysoko ocenione przez międzynarodowe jury. Wśród nagrodzonych prac znalazły się również wynalazki opracowane w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej. Jury przyznało:

– platynowy medal za „Materiały kompozytowe miedź-grafen”. Autorzy: Tomasz Babul, Maria Trzaska,
Michał Baranowski, Grzegorz Cieślak, Zdzisław Obuchowicz,
– brązowy medal za „Powłoki funkcjonalne o właściwościach superhydrofobowych”. Autorzy: Piotr Tomassi,
Zofia Buczko, Anna Olbrycht, Klaudia Olkowicz, Szymon Pawlik we współpracy z firmą CIM-mes Projekt Sp. z o.o.

Wystawie IWIS 2017 towarzyszyły prelekcje i wykłady z zakresu „Naruszenia praw własności intelektualnej w teorii
i praktyce” prowadzone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Trzydniową wystawę zakończyło Seminarium Kawalerów Honorowego Medalu Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
im. Tadeusza Sendzimira, podczas którego wręczono Honorowe Medale SPWiR im. Tadeusza Sendzimira twórcom techniki i organizatorom ruchu innowacji w Polsce.