IMP na targach EUROINVENT w Rumunii

 

W dniach 17-19 maja 2018 r. w Iasi (Rumunia) odbyła się X edycja Europejskich Targów Kreatywności
i Wynalazczości EUROINVENT, organizowana przez Romanian Inventors Forum (Rumuńskie Forum Wynalazców), Europe Direct Iasi (Centrum Informacyjne Komisji Europejskiej), Uniwersytet Techniczny im. Gheorghe Asachi w Iasi, Uniwersytet Alexandru Ioan Cuza w Iasi, Uniwersytet Medycyny i Farmacji Grigore T. Popa w Iasi oraz The National Institute for Research and Development in Environmental Protection (Narodowy Instytut Badań i Rozwoju
w Dziedzinie Ochrony Środowiska).

Targi poświęcone były promowaniu nauki i kreatywności poprzez prezentowanie działalności i osiągnięć szkół technicznych, instytucji szkolnictwa wyższego, jednostek badawczych, indywidualnych wynalazców oraz firm. Wydarzenie miało stanowić również okazję do nawiązywania nowych kontaktów i współpracy pomiędzy uczestnikami.

Na targach zgromadzono blisko 600 innowacyjnych rozwiązań zaprezentowanych przez wystawców
z 34 krajów, m.in. z Bułgarii, Kanady, Egiptu, Iranu, Korei, Malezji, Mołdawii, Rosji, Hiszpanii, Tajwanu, Tunezji, Turcji, Ukrainy, Chorwacji. W tym roku Polska po raz szósty wzięła udział w EUROINVENT.

Na polskim stoisku zaprezentowano sześć wynalazków, które zostały nagrodzone sześcioma medalami, nagrodami specjalnymi oraz licznymi wyróżnieniami od zagranicznych delegacji. Instytut Mechaniki Precyzyjnej otrzymał srebrny medal za „Innowacyjny system projektowania endoprotez” autorstwa: Konstantego Skalskiego, Anny Makuch, Pawła Marchlewskiego, Jakuba Bańczerowskiego. Osiągnięcie to zostało również wyróżnione medalem „Excellence Innovation Award” Politechniki w Bukareszcie.

 

 

17-19.05.2018 r., Iasi, Rumunia (Źródło: Arch. Eurobussines-Haller)