IMP przybliża tajemnice sejfów na VII Warszawskich Dniach Techniki

W dniach 18-20 października 2017 r. odbyły się VII Warszawskie Dni Techniki pod hasłem „Warszawa – Technika wczoraj, dziś, jutro”. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży
szkół podstawowych i średnich najnowocześniejszą techniką i innowacyjnymi zagadnieniami technologicznymi podejmowanymi przez środowisko naukowe i gospodarcze stolicy.

Warszawskie Dni Techniki odbywają się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta m.st. Warszawy, a ich organizatorami są Oddział Warszawski SIMP, Politechnika Warszawska i Naczelna Organizacja Techniczna. Wśród partnerów przedsięwzięcia są: Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny WAT, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa WAT, Wydział Inżynierii Produkcji PW, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW, Instytut Lotnictwa, Metro Warszawskie, AcelorMittal Warszawa, CWKS Legia Warszawa, PCO S.A. oraz Paramotor Team Poland.

Pierwszy dzień spotkań z młodzieżą rozpoczął się w salach Warszawskiego Domu Technika NOT w Warszawie. Po oficjalnych wystąpieniach organizatorów i gości, rozpoczęły się wykłady i prezentacje tematyczne. Motywem przewodnim tegorocznej edycji była technika kosmiczna, cyberprzestrzeń, drony i motoparalotnie. Głosu udzielono przedstawicielom instytucji zajmujących się wdrażaniem nowych innowacyjnych projektów, które są stosowane nie tylko w przemyśle, ale również w badaniach środowiskowych i kosmicznych.

Prof. dr hab. inż. Mirosław Rodzewicz (Wydział MEL PW) omówił kilkuletnie aspekty badań środowiskowych na Antarktydzie i wykorzystanie do ich realizacji nowoczesnych narzędzi badawczych. Dr hab. inż. Jan Kindracki (Wydział MEL PW) przedstawił zagadnienie związane z badaniem kosmosu oraz budową satelitów przez studentów PW, uwzględniających najnowsze zdobycze nauki. Ostatnim prelegentem był Marcin Krakowiak (Motoparalotniowa Kadra Narodowa), który zdradził przed jakimi wyzwaniami stoją motoparalotniarze oraz problemami, które należy rozwiązać, angażując się w ten sport.

Podczas kolejnych dwóch dni uczniowie zwiedzali warszawskie uczelnie i instytuty badawcze prowadzące działalność w obszarze techniki, a także przedsiębiorstwa i zakłady przemysłowe, gdzie zapoznali się z praktycznymi aplikacjami techniki.

19 października uczniowie Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie oraz uczniowie klasy VII (I gimnazjum) Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 206 w Warszawie zwiedzali Instytut Mechaniki Precyzyjnej. Goście zwiedzili Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających i Lekkich Przegród Budowlanych, w którym zapoznali się z „tajemnicami sejfów” – problematyką badawczą umożliwiającą dopuszczenie wyrobów tego typu na rynek oraz ich stosowania w obiektach wymagających szczególnych rozwiązań systemowych. Największe zainteresowanie wśród młodzieży budziły możliwości oraz sposoby uzyskania dostępu do poznawanych urządzeń oraz sposoby badania przegród odpornych na ostrzał
z broni palnej. (BB)

VII Warszawskie Dni Techniki rozpoczęły się serią wykładów i prezentacji (Fot. W. Krzemień)
VII Warszawskie Dni Techniki rozpoczęły się serią wykładów i prezentacji (Fot. W. Krzemień)