IMP w Sieci Akademickiej Thales

17 listopada 2017 r. na Politechnice Śląskiej odbyło się spotkanie rozpoczynające działalność Sieci Akademickiej Thales Polska. Porozumienie w tej sprawie zawarli przedstawiciele firmy Thales Polska Sp. z o.o., Politechnik: Śląskiej, Warszawskiej, Łódzkiej
i Gdańskiej, a także Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Instytut w imieniu dyrektora IMP reprezentował prof. Jerzy Szawłowski.

Celem utworzenia Sieci Akademickiej Thales jest wzmocnienie współpracy między partnerami. W ramach porozumienia będą realizowane prace dyplomowe, doktorskie, wdrożeniowe i inne związane z profilem firmy Thales (technologicznie zaawansowane rozwiązania dla lotnictwa, transportu lądowego, obronności, bezpieczeństwa oraz przestrzeni kosmicznej). Firma Thales zobowiązała się do zapewnienia pomocy merytorycznej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, natomiast partnerzy naukowi zadeklarowali udostępnienie zaplecza laboratoryjnego i konsultacje naukowe dotyczące prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach Sieci. Ponadto informacje na temat Akademickiej Sieci Thales Polska będą propagowane wśród studentów, doktorantów
i pracowników naukowych, także podczas konkursów, które będą organizowane przez jednostki naukowe, w celu oceny realizacji projektów.

Sieć Akademicka Thales to kolejna inicjatywa firmy Thales dotycząca współpracy ze środowiskiem naukowym w Polsce, ale pierwsza tego rodzaju. Firma przykłada dużą wagę do współpracy naukowej i badawczo-rozwojowej z uniwersytetami, wyższymi uczelniami
i jednostkami badawczymi, ale dotychczasowe porozumienia były zawierane najczęściej z pojedynczymi jednostkami, m.in. Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademią Marynarki Wojennej
w Gdyni, Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie oraz Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu.

Przedstawiciele podmiotów wchodzących w skład Sieci Akademickiej Thales Polska. Prof. Jerzy Szawłowski – ósmy od prawej
Przedstawiciele podmiotów wchodzących w skład Sieci Akademickiej Thales Polska. Prof. Jerzy Szawłowski – ósmy od prawej
(Źródło: https://www.polsl.pl/PublishingImages/Aktualno%C5%9Bci%20Uczelniane/Rok%202017/Listopad/Thales.JPG)