IMP współorganizatorem Europejskiego Forum Technologicznego 2018

W dniach 26-27 września 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się Europejskie Forum Technologiczne. Założeniem tego projektu jest stworzenie otwartej platformy konsultacji na temat europejskiej polityki badań i technologii. Główne cele Forum to:
• dyskusja nad priorytetami europejskiej polityki naukowo-technicznej i mechanizmami finansowania badań i rozwoju technologii,
• analiza synergii między programem Horyzont Europa a innymi programami unijnymi i krajowymi w zakresie badań, innowacji i konkurencyjności,
• promocja tworzenia różnego rodzaju sieci i partnerstw – zarówno przez przemysł, naukę, jak i władze publiczne,
• przedstawienie celów i sposobów realizacji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Polski w zakresie badań i innowacji.

Wymienione tematy dominowały pierwszego dnia Forum, kiedy to odbyła się sesja plenarna pod hasłem „Od Horyzontu 2020 do Horyzontu Europa”. Wystąpienie inauguracyjne wygłosił wicepremier Jarosław Gowin, a referaty problemowe przedstawili: Europejski Komisarz ds. Badań, Nauki i Innowacji Carlos Moedas, Przewodniczący Komitetu Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, Minister Zdrowia Łukasz Szumowski. Po zakończeniu części oficjalnej nastąpiło otwarcie wystawy Nowy Przemysł EXPO, która miała charakter konferencji połączonej z targami przemysłowymi – spotkaniom i dyskusjom towarzyszyły prezentacje, pokazy i warsztaty. Po południu miała miejsce sesja metropolitalna pt.: „Nowe technologie w zarządzaniu wielką aglomeracją i jej infrastrukturą”. W jej trakcie zostały przedstawione praktyczne zastosowania aplikacji informatycznych wspomagających zarządzanie miastem.

W drugim dniu Forum odbyły się cztery konferencje tematyczne: „Innowacyjna medycyna”, „Przemysł 4.0”, „Od odpadów do zasobów” oraz „Przyszłość transportu”. Organizatorami konferencji „Od odpadów do zasobów” były Instytuty Mechaniki Precyzyjnej i Metali Nieżelaznych, a partnerem strategicznym – KGHM S.A. Główny temat stanowiły wyzwania, jakie stoją przed gospodarką materiałową i korzyści, jakie może przynieść biznesowi przejście do modelu gospodarki obiegu zamkniętego. W trakcie spotkania zaprezentowano również przedsięwzięcia podejmowane w tym zakresie przez czołowe polskie przedsiębiorstwa (KGHM S.A., Ceramika Paradyż Sp. z o.o., PPHU Polblume Zbigniew Miazga, Protechnika Łuków Sp. z o.o., Synthos S.A., Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A.) i sposoby wprowadzania przez nie nowego modelu gospodarki materiałowej. Wśród panelistów dyskusji dotyczącej innowacyjnych technologii recyklingu był dyrektor IMP dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP.

W Forum wzięło udział około 800 naukowców i przedstawicieli dostawców technologii, przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego, stowarzyszeń naukowych i inżynieryjnych, instytucji finansowych i innych z całej Europy.

Carlos Moedas, Europejski Komisarz ds. Badań, Nauki i Innowacji
Carlos Moedas, Europejski Komisarz ds. Badań, Nauki i Innowacji
Jerzy Buzek, Przewodniczący Komitetu Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego
Jerzy Buzek, Przewodniczący Komitetu Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego
Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia
Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia