Nagrody 2016

Nagroda MNiSW za 2016 r.

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2016 r. Warszawa 09.12.2016 r. w kategorii „Badania na rzecz rozwoju społeczeństwa” za „Badania nad strukturami kostnymi człowieka oraz ich aplikacją w inżynierii ortopedycznej i rehabilitacyjnej”. Autorzy: Konstanty...

Nagroda MNiSW za 2016 r.

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2016 r. Warszawa 09.12.2016 r. w kategorii „Badania na rzecz rozwoju gospodarki” za „Technologia kształtowania właściwości użytkowych stopów metali w niskotemperaturowej plazmie”. Autorzy: Tadeusz Wierzchoń (PW), Janusz...

Najlepsze osiągnięcie techniczne 2015

Ogólnopolski Konkurs SIMP na „Najlepsze osiągnięcie techniczne 2015 r.” Warszawa, 25.11.2016 r. I miejsce za „Fluidalne stanowisko do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej części lotniczych”. Autorzy: Tomasz Babul, Zdzisław Obuchowicz, Dariusz Orzechowski, Artur...

Laur Innowacyjności

VI Ogólnopolski Konkurs NOT im. Stanisława Staszica „Laur Innowacyjności”, Warszawa, 23.11.2016 r. Srebrny Laur Innowacyjności za „Magnetron cylindryczny z dynamicznym polem magnetycznym, technologia MS-PVD”. Autorzy: Marek Betiuk, Jerzy Michalski, Zbigniew Łataś,...

BRUSSELS INNOVA 2016

65 Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2016”, Bruksela (Belgia), 17-19.11.2016 r. Złoty medal z wyróżnieniem i nagrodę Guya Vanhengela – Ministra Rządu Regionu Stołecznego Brukseli za „„Safe and environmentally...

IENA 2016

68 Międzynarodowa Wystawa „Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty” IENA 2016, Norymberga (Niemcy), 27-30.10.2016 r. Złoty medal za „Safe and environmentally friendly technology for treatment/disposal of hazardous waste by thermal decomposition, in particular medical...

Print Friendly, PDF & Email