Publikacje pracowników Łukasiewicz – IMP w 2020 r.

 

Wydawnictwa ciągłe (czasopisma):

 1. Mazurek A., Bartoszek W., Cieślak G., Gajewska-Midziałek A., Oleszak D., Trzaska M.: Influence of heat treatment on properties of Ni-B/B composite coatings. „Archives
  of Metallurgy and Materials” 2020, 65, 2, 839-844.
 2. Cieślak G., Trzaska M.: Structure and properties of Ni-B/graphene oxide composite coatings produced by chemical reduction method. „Journal of Materials Engineering
  and Performance” 2020, t. 29, z. 3, 1550-1557.
 3. Kapuścińska A., Kwiatkowski L., Wach P., Mazurek A., Diduszko R.: Anticorrosion properties and morphology of phosphate coating formed on nitrided surface of 42CrMo­4 „Archives of Metallurgy and Materials” 2020, 65, 1, 471-477.
 4. Senatorski J., Tacikowski J., Mączyński P.: New technological possibilities of producing die inserts for hot work. „Procedia Manufacturing” 2020, vol. 50, p. 702-705.
 5. Senatorski J., Mączyński P.: The tribological aspect of the cooperation of various surface-strengthened steels with heat-treated steel. „Tribologia” 2020, vol. 291, No. 3, p. 39-42.
 6. Bańczerowski J., Mońka G., Skalski K.: Pomiary naprężeń własnych tytanu Ti6Al4V po procesach kulowania na potrzeby inżynierii „Inżynieria Powierzchni” 2019, nr 4, vol. 24,
  s. 10-17. (opubl. 2020)
 7. Senatorski J., Tacikowski J., Mączyński P.: Właściwości tribologiczne i charakterystyki metaloznawcze różnych warstw dyfuzyjnych formowanych na stali. „Inżynieria Powierzchni” 2019, vol. 24, nr 4, s. 18-21. (opubl. 2020)
 8. Makuch A., Mońka G., Klimek J., Skalski K.: Wstępne badania zmian właściwości mechanicznych kompozytu polimer-grafen z wykorzystaniem cyfrowej korelacji obrazu. „Inżynieria Powierzchni” 2019, nr 4, vol. 24, s. 22-34. (opubl. 2020)
 9. Wójcik G., Kucharska B., Wach P.: Kinetyka tworzenia warstw azotowanych na stalach niskostopowych w procesie azotowania gazowego. „Inżynieria Powierzchni” 2019, nr 4, vol. 24, s. 35-40. (opubl. 2020)
 10. Betiuk M., Łataś Z.: Wybrane zastosowania magnetronu cylindrycznego w produkcji części maszyn. „Inżynieria Powierzchni” 2019, nr 4, vol. 24, s. 41-49. (opubl. 2020)
 11. Mazurek A., Trzaska M.: Wpływ mieszania kąpieli na strukturę i właściwości powłok kompozytowych Ni/diament wytwarzanych elektrochemicznie. „Inżynieria Powierzchni” 2020, nr 1-2, vol. 25, s. 14-19.
 12. Żółciak T., Wach P., Bilski P.: Zastosowanie azotu technicznego podczas azotowania lub węgloazotowania stali stopowych. „Inżynieria Powierzchni” 2020, nr 1-2, vol. 25,
  s. 20-30.
 13. Jeleńkowski J., Zdunek J., Nawrocki P., Mońka G.: Naprężenia własne w tytanie G4 przed i po obróbce plastycznej w podwyższonej temperaturze oraz kulowaniu określane metodą sin2ψ. „Inżynieria Powierzchni” 2020, nr 1-2, vol. 25, s. 31-37.
 14. Klimek J., Dworecka-Wójcik J., Durejko T., Zasada D.: Badania odporności na zużycie ścierne kompozytowych powłok (stop kobaltu-WC) wytworzonych metodą LENS. „Inżynieria Powierzchni” 2020, nr 1-2, vol. 25, s. 38-47.
 15. Buczko Z., Osuchowska E., Olkowicz K., Tomassi P., Żółciak T., Błażejewska A., Grudniak A.M.: Wytwarzanie powłok kompozytowych z nanomateriałami węglowymi
  na różnych podłożach, badanie ich struktur oraz oddziaływań mikrobiologicznych. „Materiały & Maszyny technologiczne” 2020 nr 3, s. 25-29.

 

Materiały konferencyjne:
 1. Mazurek A., Trzaska M.: Corrosion properties of composite coatings Ni/diamond. ХV International Conference Problems of Corrosion and Corrosion Protection of Materials “Corrosion-2020”, 15-16.10.2020, Lwów, Ukraina. (abstract book, poster)
 2. Skroban K., Gajewska-Midziałek A., Trzaska M.: Electrodeposition and characterization of Ni/Si3N4 composite coatings. XV International Conference Problems of Corrosion
  and Corrosion Protection of Materials “Corrosion-2020”, 15-16.10.2020, Lwów, Ukraina. (abstract book, poster)
Print Friendly, PDF & Email