Międzynarodowy Salon Przedsiębiorczości i Nowych Technologii INOVAMAK 2018, Skopje (Macedonia), 21-23.09.2018 r.

Złoty medal z wyróżnieniem za „Innovative combination of gas nitriding and deep cryogenic treatment of hot working tools” („Innowacyjne procesy azotowania gazowego z głębokim wymrażaniem kriogenicznym narzędzi do pracy na gorąco”); autorzy: Piotr Wach, Aleksander Ciski, Tomasz Babul, Józef Zborowski (Mototechnika), Josef Fajt (Pilsen Tools), Pavel Šuchmann (Comtes FHT).

Złoty medal za „Innovative endoprosthesis design and manufacturing system” („Innowacyjny system projektowania endoprotez”); autorzy: Konstanty Skalski, Anna Makuch, Paweł Marchlewski.

Złoty medal Uniwersytetu w Craiova (Rumunia) za „Innovative endoprosthesis design and manufacturing system” („Innowacyjny system projektowania endoprotez”); autorzy: Konstanty Skalski, Anna Makuch, Paweł Marchlewski.