Dyplom uznania Rady Głównej Instytutów Badawczych – za promocję osiągnięć naukowych oraz za działanie przynoszące rozgłos i renomę instytutom badawczym
7 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków, IWIS 2013, Warszawa