7 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2013 Warszawa 2013

Złoty Medal z Wyróżnieniem – za „Uniwersalne urządzenie do energooszczędnych i ekologicznych technologii kształtowania w niskotemperaturowej plazmie właściwości użytkowych stopów metali”
autorzy: Janusz Trojanowski, Anna Drobek, Tomasz Babul;

Złoty medal Tajwańskiego Stowarzyszenia Wynalazców – za „Uniwersalne urządzenie do energooszczędnych i ekologicznych technologii kształtowania w niskotemperaturowej plazmie właściwości użytkowych stopów metali”
autorzy: Janusz Trojanowski, Anna Drobek, Tomasz Babul;

Złoty Medal – za „Metodę diagnostyki zmęczeniowej stentów kardiologicznych i innych elementów o specjalnym przeznaczeniu”,
autor: Paweł Marchlewski;

Srebrny Medal – za „Nowatorską metodę nagrzewania detali stalowych w piecach próżniowych i atmosferowych”,
autorzy: Sylwester Jończyk, Dariusz Orzechowski, Tomasz Babul, Aleksander Nakonieczny,