VIII Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2014, Warszawa, 14–16 października 2014 r.

Złoty medal z wyróżnieniem i Medal Glory w III Światowym Konkursie Wynalazków Chemicznych za „Innowacyjny funkcjonalny system powłokowy dla stopów Mg przeznaczonych na implanty wchłaniane” Autorzy: J.C.S. Fernandes, F. Montemor, M.H. Fernandes (Portugalia), Lech Kwiatkowski (IMP), Alicja Bałkowiec (Materials Engineers Group Sp. z o.o.);

Brązowy medal za „Powłoki z nowych nanokompozytowych materiałów nikiel/grafen o korzystnych właściwościach eksploatacyjnych”. Autorzy: prof. dr hab. inż. Maria Trzaska, mgr inż. Grzegorz Cieślak;

Brązowy medal za „Bezpieczną dla środowiska instalację i technologię odzysku oleju i gazu energetycznego z opon samochodowych i innych odpadów organicznych metodą rozkładu termicznego w obiegu zamkniętym” Autorzy: Andrzej Wojciechowski (IMP), Stefan Wołosiak (WGW Green Energy Poland), Tomasz Krasnodębski (MAG-METAL), Dariusz Wyszyński (WGW), Zbigniew Kaliszyk (Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP),