Prowadzimy szkolenia w zakresie regulowanym ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r., poz.  290).

Sprawy organizacyjne

Informacje merytoryczne:
mgr inż. Marcin Kędzierski
tel.: 22 56 02 520
e-mail: marcin.kedzierski@imp.lukasiewicz.gov.pl

Informacje organizacyjne:
Dział Komercjalizacji, Marketingu i Sprzedaży
tel.: 22 56 02 710
e-mail: szkolenia@imp.lukasiewicz.gov.pl

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych
przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzamy się na obciążenie nas kosztami uczestnictwa
za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej zastrzega
sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze
przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Zapisz się poniżej: