Ogólnopolski konkurs NOT imienia Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2013 Staszice” Warszawa, 2013 r.
Złoty Laur Innowacyjności – za „Metodę diagnostyki elastycznych stentów naczyniowych”, autor: Paweł Marchlewski;

Srebrny Laur Innowacyjności – za „Innowacyjny piec atmosferowy z głowicą grzejną”, autorzy: Dariusz Orzechowski, Sylwester Jończyk, Tomasz Babul, Aleksander Nakonieczny