VIII Ogólnopolski Konkurs NOT im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności”, Warszawa, 07.11.2018 r. Złoty Laur Innowacyjności za „Stanowisko do badań mechanicznych biomateriałów, w tym struktur kostnych” – autor: Paweł Marchlewski