VI Ogólnopolski Konkurs NOT im. Stanisława Staszica „Laur Innowacyjności”, Warszawa, 23.11.2016 r.

Srebrny Laur Innowacyjności za „Magnetron cylindryczny z dynamicznym polem magnetycznym, technologia MS-PVD”. Autorzy: Marek Betiuk, Jerzy Michalski, Zbigniew Łataś, Kryspin Burdyński i Piotr Wach