Laureatka SGS – dr inż. Anna Gajewska-Midziałek

 

Dr inż. Anna Gajewska-Midziałek, kierownik Zakładu Galwanotechniki Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, znalazła się wśród laureatek konkursu NCBR Small Grant Scheme 2020 (SGS). Grono międzynarodowych recenzentów rekomendowało do dofinansowania zaledwie 27 projektów z grupy 337 wniosków. Współczynnik sukcesu wyniósł
zatem 8 procent.

Nadrzędnym celem konkursu SGS jest wsparcie polskich kobiet naukowców w tych dziedzinach nauki, gdzie udział kobiet jest najmniejszy, a w szczególności w stosowanych naukach technicznych. Reprezentantka Łukasiewicz – IMP otrzymała dofinansowanie na dwuletni projekt badawczy z obszaru badań stosowanych, tj. badań przemysłowych
lub prac rozwojowych realizowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

O projekcie

Projekt dr inż. Gajewskiej-Midziałek pt.: „Nowe chemiczne powłoki kompozytowe Ni-B/B oraz Ni-B/MoS2 o podwyższonych właściwościach mechanicznych” dotyczy otrzymywania
i badania właściwości powłok kompozytowych osadzanych chemicznie z osnową Ni-B i cząstkami B lub MoS2. Założenia projektu uwzględniają ogólnoświatowy nurt poszukiwań materiałów, którym stawiane są precyzyjnie określone wymagania użytkowe, takie jak: wysoka twardość, odporność na korozję i odporność na zużycie przez tarcie.

Realizacja projektu pozwoli zarówno na opracowanie nowych, unikalnych materiałów, jak również poszerzy stan wiedzy z zakresu powłok kompozytowych. Ponadto prace będą dotyczyły dostosowania procesu wytwarzania powłok kompozytowych Ni-B/B oraz Ni-B/MoS2 do większej skali na pilotażowej linii galwanicznej, co pozwoli na przyszłe zastosowanie tych rozwiązań w warunkach przemysłowych. Dzięki swoim właściwościom badane powłoki kompozytowe mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle lotniczym,
samochodowym i elektronicznym.

• Kierownik projektu: dr inż. Anna Gajewska-Midziałek
• Termin realizacji: 01.07.2021 r. – 30.06.2023 r.
• Całkowity koszt realizacji projektu: 909 725 zł (100% dofinansowania)
• Źródło finansowania: NCBR (konkurs Small Grant Scheme 2020 w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021).

O laureatce

Dr inż. Anna Gajewska-Midziałek jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, kierunek Technologia Chemiczna. Stopień doktora w dyscyplinie inżynieria materiałowa uzyskała w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej. Od 2005 r. należy do Polskiego Towarzystwa Galwanotechnicznego, którego jest obecnie prezesem.
Od czerwca 2016 r. kierowała Zakładem Galwanotechniki, a od 2021 r. jest kierownikiem Centrum Technologii Galwanotechnicznych w Łukasiewicz – IMP.

Na co dzień realizuje prace badawczo-rozwojowe, w tym na zlecenie przemysłu, z obszaru wytwarzania powłok metalowych metodą chemiczną i elektrochemiczną oraz badania ich właściwości. Uczestniczy także w pracach związanych z odzyskiem metali z roztworów przemysłowych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Obecnie bierze udział w dobiegającym końca projekcie realizowanym przez Łukasiewicz – IMP we współpracy z firmą Solvera Gawel Technology S.A. w ramach POIR, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego celem jest opracowanie technologii produkcji elementów urządzeń elektrycznych – styków, uzwojenia oraz elementów złącznych w oparciu o nanokompozytowe powłoki galwaniczne miedzi i grafenu CGC.