Wizyta dyrektora ISMAN w IMP

W dniach 26-29.04.2017 r. Instytut Mechaniki Precyzyjnej gościł profesora Mikhaiła Alymova, dyrektora rosyjskiego instytutu ISMAN (Institute of Structural Macrokinetics and Materials Science, Russian Academy of Science).
Celem wizyty było nawiązanie współpracy między Instytutami w zakresie wytwarzania i wykorzystania proszków
do procesów natryskiwania cieplnego, spieku proszków metalowych i niemetalowych dla potrzeb przemysłu oraz wysokoemisyjnej obróbki metali.

Dyrektor IMP dr hab. inż. Tomasz Babul przedstawił działalność naukowo-badawczą i osiągnięcia Instytutu. Profesor Mikhaił Alymov zwiedził pomieszczenia Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego Powłok Funkcjonalnych i Powłok
ze Stopów Metali Szlachetnych, Centrum Obróbki Cieplnej oraz Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających i Lekkich Przegród Budowlanych. Funkcjonowanie Laboratorium Powłok zaprezentował
mgr inż. Adam Doliński, po Centrum Obróbki Cieplnej oprowadził Profesora mgr inż. Aleksander Ciski,
zaś w ostatnim z odwiedzanych Laboratoriów mgr inż. Miron Durzewski przedstawił techniki badań zamków.

Efektem wizyty było podpisanie przez Dyrektorów obu Instytutów porozumienia o współpracy.

 

Dyrektor IMP Tomasz Babul i dyrektor ISMAN Mikhaił Alymov po podpisaniu umowy o współpracy

 

Dyrektor IMP Tomasz Babul i dyrektor ISMAN Mikhaił Alymov po podpisaniu umowy o współpracy