IMP na targach Concours Lépine w Paryżu

W dniach 27.04-08.05.2017 r. odbyły się 116 Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lépine pod honorowym patronatem Prezydenta Francji oraz Ministra, Prefekta Policji. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Francuskich Wynalazców i Producentów.

W tym roku targi w Paryżu cieszyły się wyjątkowo dużą frekwencją. Przełożyła się ona również na zainteresowanie pawilonem polskiej delegacji, który był objęty honorowym patronatem Ambasadora RP w Paryżu, przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.
W sektorze branżowym poświęconym przemysłowi osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania opracowane w Instytucie prezentowali Anna Gajewska-Midziałek i Piotr Nawrocki.

Wystawione na targach wynalazki były oceniane pod kątem nowatorstwa, poziomu badań, techniki i zastosowanych technologii. Międzynarodowe jury przyznało przedstawicielom IMP:
– złoty medal za „Superhydrophobic coatings on aluminum produced by anodic oxidation with additional treatment” („Warstwy superhydrofobowe na aluminium wytwarzane metodą anodowego utleniania z dodatkową obróbką”); autorzy: Piotr Tomassi, Klaudia Olkowicz, Janusz Krasucki, Zofia Buczko,
– brązowy medal za „Anticorrosion gas nitriding of machine parts” („Antykorozyjne azotowanie gazowe części maszyn”); autorzy: Piotr Wach, Jerzy Michalski, Jan Tacikowski, Kryspin Burdyński, Michał Filipowicz.

Francuskie Targi Wynalazczości cieszą się dużym prestiżem w środowiskach nauki i biznesu. Każda otrzymana
na nich nagroda to duży sukces, który przekłada się na budowanie marki Instytutu na arenie międzynarodowej.

Fot. Arch. Eurobusiness-Haller (3)

 

Fot. Arch. Eurobusiness-Haller (3)