Nanodiamenty i powłoki kompozytowe.
Łukasiewicz – IMP podpisuje kolejną umowę

Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej zawarł bezterminową umowę
o współpracy z Bułgarską Akademią Nauk (BAS). To efekt wcześniejszych przedsięwzięć prowadzonych przez Łukasiewicz – IMP oraz BAS, także
z udziałem Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk
w zakresie wytwarzania i wdrażania powłok kompozytowych opartych m.in.
na nanodiamentach typu DLC.

Partnerzy będą pracowali nad integracją działalności badawczej i innowacyjnej w celu prowadzenia wspólnych badań, wdrażania innowacyjnych projektów i poprawy szkolenia specjalistów kadr badawczych Łukasiewicz – IMP oraz BAS.

Dokument podpisali: dyrektor Łukasiewicz – IMP, dr hab. inż. Tomasz Babul,
prof. IMP, a ze strony Bulgarian Academy of Sciences – Institute of Metal Science, Equipment, and Technologies with Center for Hydro and Aeorodynamics, dyrektor prof. Ludmil Denchev.

Łukasiewicz jako sieć badawcza jest otwarty na wszelkie formy sieciowania
i kooperacji prowadzące do rozwijania i komercjalizowania projektów. Mamy szerokie kompetencje w zakresie automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, inżynierii materiałowej oraz technik zaawansowanego wytwarzania. 4,5 tysiąca najlepszych specjalistów – pracowników naukowych oraz unikatowa w skali kraju infrastruktura badawcza czynią z nas atrakcyjnego partnera zarówno dla biznesu poszukującego innowacji, jak i instytucji naukowych chcących rozwijać swoje projekty z obszaru B+R
– powiedział Michał Janasik, wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Dzięki współpracy z nowym bułgarskim partnerem ŁUKASIEWICZ – IMP zwiększa swój potencjał transferu autorskich technologii na rynki zagraniczne, jednocześnie zyskuje dostęp do innowacyjnych surowców i technologii, które już w kolejnych miesiącach wykorzystamy do urozmaicenia portfela własnych propozycji technologii
i wdrożeń dla polskiego przemysłu 
– zapowiada dyrektor Łukasiewicz – IMP,
dr hab. inż. Tomasz Babul.

Łukasiewicz – IMP oraz BAS będą współpracować przy:
• wytwarzaniu nowych powłok odpornych na korozję, kawitację oraz o wysokiej odporności na zużycie przez tarcie,
• wytwarzaniu powłok kompozytowych na metalach i niemetalach,
• wykorzystaniu proszków typu DLC /wytwarzanych przez BAS, do opracowania powłok opartych o technologie Łukasiewicz – IMP,
• prowadzeniu wspólnych badań z zakresu wytwarzanych powłok i warstw,
• wspólnym publikowaniu i wdrażaniu prac związanych z wytwarzaniem powłok
na bazie nanodiamentów.

BAS posiada m.in. laboratorium modelowania statków pełnomorskich w skali 1:8,
a także unikatowy – w skali globalnej – i sfinansowany ze środków Organizacji Narodów Zjednoczonych zestaw basenów do prowadzenia prób hydrodynamicznych modeli statków w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Dysponuje także m.in. laboratoriami prowadzącymi wysoko zaawansowane technologiczne prace badawcze z zakresu projektowania budowy kadłubów okrętów wojennych, statków pasażerskich oraz handlowych.

 

Dokument podpisali: dyrektor ŁUKASIEWICZ – IMP, dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP, a ze strony Bulgarian Academy of Sciences, dyrektor prof. Ludmil Denchev.
Dokument podpisali: dyrektor Łukasiewicz – IMP, dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP, a ze strony Bulgarian Academy of Sciences, dyrektor prof. Ludmil Denchev.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej realizuje najwyższej jakości prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe oraz usługowe z zakresu obróbek powierzchniowych wyrobów metalowych oraz podwyższenia właściwości mechanicznych, trwałości i odporności na korozję narzędzi, części maszyn
i konstrukcji, a także badania na rzecz obronności i bezpieczeństwa kraju. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w realizacji projektów skierowanych
do krajowego i międzynarodowego sektora przemysłu obronnego. Efekty swoich badań w formie opracowanych technologii wraz z urządzeniami do ich realizacji, aparatury pomiarowej i kontrolnej transferuje do wszystkich gałęzi przemysłu. Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę badawczą, własne laboratoria badawcze i zakład certyfikacji.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to projekt o znaczącym potencjale komercyjnym. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe
w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania. Z ośmioma tysiącami pracowników, 38 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 11 polskich miastach, jest trzecią największą siecią badawczą w Europie. Łukasiewicz to ta część nauki, która pracuje dla przedsiębiorczości i wspiera rozwój polskich firm. Działając w formule Science to Business spotyka się z przedsiębiorcami i oferuje rozwiązania, które pomagają usprawniać biznes oraz tworzyć technologie zmieniające rzeczywistość. Łukasiewicz to realizacja polskich aspiracji do współdziałania z europejskimi i światowymi liderami.