Nagroda „Hefajstos” dla profesora Jerzego Michalskiego

W dniach 3–5 października 2018 r. odbyło się 3 międzynarodowe seminarium „NOVATHERM – Innowacyjne Rozwiązania w Obróbce Cieplnej” w Piekarach Śląskich, organizowane przez firmy Nitrex Inc. i United Process Controls Inc. To spotkanie przedstawicieli świata nauki z ekspertami z kraju i zagranicy, którzy zajmują się obróbką cieplną metali w różnych gałęziach przemysłu.

W trakcie seminarium odbyła się uroczystość wręczenia nagrody „Hefajstos”, która jest przyznawana wybitnym naukowcom z zakresu obróbek cieplnych. Z przyjemnością informujemy, że w tym roku jej laureatem został pracownik Instytut Mechaniki Precyzyjnej, prof. dr hab. inż. Jerzy Michalski, w uznaniu za osiągnięcia naukowe w obszarze badań nad regulowanym azotowaniem gazowym, które znalazły zastosowanie w praktyce.

Nagroda „Hefajstos” stanowi formę uhonorowania wybitnych zasług osób ze środowisk akademickich oraz liderów związanych z branżą obróbki cieplnej, cieszących się szacunkiem i uznaniem na świecie, którzy mają znaczący wpływ na rozwój dziedzin, takich jak: inżynieria powierzchniowa, procesy przemysłowe, techniki produkcji, i są inspiracją dla osób ze środowiska naukowego i przemysłowego. Nagroda to inicjatywa, której celem jest promowanie wybitnych naukowców prowadzących badania, wyróżnianie ich najwybitniejszych osiągnięć, a także nawiązywanie kontaktów między światem nauki a gospodarki.

Partnerami seminarium od strony organizacyjnej były takie instytucje, jak: Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Air Products, Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska, Ipsen. Partnerami medialnymi byli: themonty.com, „Focus Nierdzewne”, Global Heat Treatment Network, „Nowa Stal”, PUDS (Polska Unia Dystrybutorów Stali).

 

Nagroda "Hefajstos" dla prof. dr hab. inż. Jerzego Michalskiego przyznana za wybitne osiągnięcia