Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2016 r. Warszawa 09.12.2016 r. w kategorii „Badania na rzecz rozwoju społeczeństwa” za „Badania nad strukturami kostnymi człowieka oraz ich aplikacją w inżynierii ortopedycznej i rehabilitacyjnej”. Autorzy: Konstanty Skalski, Krzysztof Kwiatkowski (WIM), Anna Makuch