Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2016 r. Warszawa 09.12.2016 r.

w kategorii „Badania na rzecz rozwoju gospodarki” za „Technologia kształtowania właściwości użytkowych stopów metali w niskotemperaturowej plazmie”. Autorzy: Tadeusz Wierzchoń (PW), Janusz Trojanowski.