Obróbka cieplna metali

Zapraszamy na szkolenie w dwóch alternatywnych terminach

7-11 czerwca 2021 r.
14-18 czerwca 2021 r.
o finalnym terminie szkolenia zadecyduje liczba zainteresowanych osób
gorąca prośba o wskazanie terminu w formularzu zgłoszeniowym
Miejsce szkolenia: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
Przeprowadzenie szkolenia w podanym terminie przy zgłoszeniu min. 10 uczestników.
Maksymalna liczba uczestników – 15.

Program szkolenia

Dzień 1 – wykłady
Podstawy obróbki cieplnej
Podstawowe operacje obróbki cieplnej
Obróbka cieplna atmosferowa – wytwarzanie atmosfer

Dzień 2 – wykłady
Stale narzędziowe i ich zastosowanie
Obróbka cieplna narzędzi – hartowanie, odpuszczanie, wymrażanie
Nawęglanie gazowe – kontrola i regulacja procesu
Podstawy obróbki próżniowej – oddziaływanie próżni, urządzenia, zabiegi
Procesy i technologie obróbki cieplnej próżniowej
Obróbka cieplna fluidalna – podstawy, urządzenia, technologie
Azotonawęglanie austenityczne – kontrola i regulacja procesu

Dzień 3 – wykłady i ćwiczenia
Podstawy azotowania – stale, twardości, struktury
Gazowe procesy azotowania regulowanego – urządzenia
Węgloazotowanie ferrytyczne – kontrola i regulacja procesu
Podstawy obróbek plazmowych
Azotowanie jonowe – kontrola i regulacja procesu
Wytwarzanie powłok PVD oraz typowe zastosowania
Urządzenia i technologie PVD
Ćwiczenia z PVD
Ćwiczenia poglądowe z chromowania dyfuzyjnego

 

Dzień 4 – wykłady i ćwiczenia
Odkształceniowe umacnianie powierzchni
Metody badania twardości i obowiązujące normy
Badania nieniszczące – wirotest
Przygotowanie zgładów metalograficznych do badań mikroskopowych
Badania struktur metodą mikroskopową
Badania wytrzymałościowe
Ćwiczenia z wytrzymałości materiałów

Dzień 5 – ćwiczenia i egzamin
Ćwiczenia z badań chłodziw hartowniczych
Ćwiczenia z obsługi urządzeń do obróbki cieplnej atmosferowej
Ćwiczenia z obsługi urządzeń do obróbki cieplnej próżniowej
Ćwiczenia z obsługi urządzeń do obróbki cieplnej fluidalnej
Ćwiczenia z obsługi urządzeń do azotowania gazowego i jonowego
Metody badań warstw wzbogaconych węglem i/lub azotem

 

Sprawy organizacyjne

Koszt szkolenia: 2500 zł/ osobę (+ 23% VAT)
Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, obiady, zaświadczenie ukończenia szkolenia

Informacje merytoryczne:
dr hab. inż. Jerzy Szawłowski
tel.: 22 56 02 910
e-mail: jerzy.szawlowski@imp.lukasiewicz.gov.pl

Informacje organizacyjne:
Dział Komercjalizacji, Marketingu i Sprzedaży
tel.: 22 56 02 710
e-mail: szkolenia@imp.lukasiewicz.gov.pl

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.
W przeciwnym razie zgadzamy się na obciążenie nas kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia
lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Będziemy wdzięczni za dokonanie zgłoszenia na szkolenie za pośrednictwem poniższego formularza.

Zapisz się poniżej: