KULOTESTER – POMIAR GRUBOŚCI WARSTW I POWŁOK

Stanowisko badawcze do wykonywania precyzyjnych zgładów metalograficznych o geometrii sferycznej. Sferyczna geometria zgładu pozwala ujawniać mikrostrukturę cienkich warstw i powłok np. galwanicznych CVD, PVD o grubościach od 0,1 μm do 20 μm. Uzyskiwane powiększenia geometryczne grubości powłok dochodzą do 45 x.

Zalety:

  • precyzyjne ujawnienie mikrostruktur powłok wielowarstwowych
  • precyzyjna obserwacja stref przejścia powłoka-podłoże
  • Szybkie ujawnianie mikrostruktury powłok i warstw na gotowych wyrobach

Zastosowanie:

  • wyposażenie laboratoriów metalograficzny
  • Zastosowanie w metodach badawczych metalografii optycznej i skaningowej, technikach mechanicznej oceny jakości materiałów powłokowych – Recatest i Baltest–M
Print Friendly, PDF & Email