PULPIT KONTROLNO-POMIAROWY TYPU GOS-1

Pulpit GOS-1 służy do określania składu atmosfer technologicznych w procesach obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej.

Zastosowanie:

pomiar, monitorowanie i rejestracja podstawowych parametrów podczas badań procesów obróbki cieplnej atmosferowej. Wśród określanych parametrów są:

  • temperatura w komorze roboczej pieca,
  • punkt rosy atmosfery (0C),
  • zawartości tlenku węgla (% CO), dwutlenku węgla (% CO2), metanu (% CH4) oraz wodoru (% H2) w atmosferze piecowej.
Print Friendly, PDF & Email