BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie zajmuje się wykonywaniem kompleksowych badań z zakresu wpływu parametrów obróbki cieplnej i powierzchniowej obróbki plastycznej na właściwości mechaniczne materiału w celu optymalizacji procesów technologicznych, jakie obecnie pozostają wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Badania właściwości materiałów, związane z działalnością Łukasiewicz – IMP Warszawa to określenie charakterystyk wytrzymałościowych materiałów, również po obróbkach umacniających, szczególnie po procesach z zakresu inżynierii powierzchni. Standardowe badania wytrzymałościowe, jakie są wdrażane podczas wykonywania aktywności zawodowej pracowników Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej to między innymi:

 • badania statycznej wytrzymałości na rozciąganie, ściskanie i zginanie,
 • badania udarności,
 • badania twardości Rockwella, Brinella i Vickersa,
 • badania wytrzymałości zmęczeniowej i stykowej wytrzymałości zmęczeniowej.

Instytut, związany z wdrażaniem nowoczesnych technologii i poprawy sytuacji w różnych sektorach gospodarki, zajmuje się również opracowaniem i optymalizacją parametrów procesu kulowania oraz wykonywaniem usług z zakresu kulowania materiałów plastycznych, supertwardych, ceramicznych oraz pokrytych warstwami PVD, SVD itp.

W skład pozostałej oferty związanej z działem badania właściwości materiałów wchodzą między innymi:

 • Badania skutków technicznych i mechanicznych obróbek powierzchniowych skierowanych na poprawę właściwości warstw wierzchnich, takich jak: obróbka strumieniowo-ścierna (śrutowanie), obróbka luźnymi kształtkami (wibrościenna), polerowanie tarczowe (z użyciem past).
 • Badania skutków technicznych obróbek powierzchniowych przed i po obróbkach cieplnych, galwanicznych i lakierniczych.
 • Poszukiwania zastosowania znanych materiałów jako środków technologicznych do mechanicznej obróbki powierzchniowej.
 • Pomiary rozkładu naprężeń własnych metodą usuwania warstw w technologicznych warstwach wierzchnich ‒ metoda Waismana-Phillipsa.
 • Badania składu chemicznego metali i stopów metali.
 • Badania składu chemicznego tworzyw sztucznych, cieczy i substancji organicznych.
 • Badania mikrostruktury oraz morfologii i składu fazowego stopów żelaza i metali nieżelaznych oraz warstw dyfuzyjnych i powłok (galwanicznych i konwersyjnych).
 • Badania twardości sposobem Vickersa.
 • Badania grubości warstw i powłok metodami metalograficznymi.
 • Specjalistyczne badania niskocyklowego zmęczenia dla małych elementów sprężystych.
 • Badania odporności na zużycie w procesie tarcia.
 • Badania wpływu czynników technologicznych na odporność na zużycie obrobionych części maszyn.
 • Badania wpływu czynników eksploatacyjnych, zwłaszcza środowisk agresywnych korozyjnie na mechanizm i intensywność zużywania.
 • Badania właściwości mechanicznych warstw wierzchnich i powłok uzyskiwanych metodami inżynierii powierzchniowej.
 • Badania wpływu rodzaju i parametrów wytwarzania technologicznych warstw wierzchnich na właściwości obrobionego materiału.
 • Badania adhezji warstw i powłok metodą scratch-test.
 • Badania z zastosowaniem metody DSI (Depht Sensing Indentation): pomiary twardości Martensa HM, pomiary twardości indentacyjnej HIT, wyznaczanie modułu sprężystości EIT, określenie pełzania podczas wciskania wgłębnika CIT.

Kontakt:
dr inż. Paweł Marchlewski, e-mail: pawel.marchlewski@imp.lukasiewicz.gov.pl, tel.: 22 56 02 679

Print Friendly, PDF & Email