• Badania wybranych właściwości powłok lakierowych nieobjęte akredytacją
Badane cechy / Metoda badawcza Nr normy
Odporność na zarysowanie PN-EN ISO 1518-1:2011
Oznaczanie twardości PN-EN ISO 1522:2008, wahadło Königa
Oznaczanie odporności na zginanie na sworzniu cylindrycznym PN-EN ISO 1519:2012
Oznaczanie elastyczności przez zginanie na sworzniu stożkowym PN-EN ISO 6860:2006
Oznaczanie przyczepności metodą odrywu PN-EN ISO 4624:2004
Oznaczanie twardości metodą ołówkową PN-ISO 15184:2001
Oznaczanie twardości metodą Buchholtza PN-EN ISO 2815:2004
Oznaczanie ścieralności powłok lakierowych PN-C-81516:1976
  • Badania wybranych właściwości powłok metalowych objęte akredytacją AB-240
Badane cechy / Metoda badawcza Nr normy
Oznaczanie grubości powłok metalowych w zakresie
0–1600 µm (z wyjątkiem powłok Ni)
PN-EN ISO 2178:1998,
PN-EN ISO 2360:2006

Kontakt:

Kierownik Zakładu
mgr inż. Stanisław Gorzkowski
tel.: 22 56 02 854
e-mail: lp.vo1624360976g.zci1624360976weisa1624360976kul.p1624360976mi@ik1624360976swokz1624360976rog.w1624360976alsin1624360976ats1624360976

Print Friendly, PDF & Email