ELEKTROCHEMICZNE BADANIA KOROZYJNE

Pod czujnym okiem profesjonalistów zrzeszonych przez Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej funkcjonuje zespół zajmujący się elektrochemicznym badaniem korozyjnym. Ta forma aktywności zawodowej pracowników Łukasiewicz – IMP, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, znajduje szerokie zastosowanie w walce z korozją.

Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie jak do tej pory wykorzystuje możliwość zastosowania elektrochemicznych badań korozyjnych w:

  • transporcie lotniczym i samochodowym,
  • przemyśle medycznym, np. bioimplanty, narzędzia chirurgiczne itp.,
  • infrastrukturze kraju,
  • konstrukcjach metalowych.

Jako fachowcy z dziedziny walki z korozją oferujemy:

  • udział w projektach badawczych, w których potrzebna jest ocena podatności na różne formy korozji nowych materiałów i powłok,
  • ekspertyzy związane z badaniem przyczyn korozji metali i destrukcji powłok ochronnych,
  • wsparcie merytoryczne dla badań komorowych i monitoringu korozji atmosferycznej,
  • i inne.

Kontakt:
dr Lech Kwiatkowski, e-mail: lech.kwiatkowski@imp.lukasiewicz.gov.pl, tel.: 22 56 02 846.

Print Friendly, PDF & Email