OCENA JAKOŚCI POWŁOK PVD

  1. KULOTESTER
    Stanowisko Kulotester i technika badawcza metalograficzna służą do szybkiej analizy budowy i grubości cienkich warstw i powłok o grubości 0,1–20 μm.
Print Friendly, PDF & Email