• Przyspieszone testy korozyjne objęte akredytacją AB-240
Badane cechy / Metoda badawcza Nr normy
Odporność na działanie wody PN-EN ISO2812-2:2008,
PN-76/C-81521
Odporność na działanie cieczy PN-EN ISO 2812-1:2008
Odporność na działanie obojętnej i kwaśnej mgły solnej
(NSS i AASS)
PN-EN ISO 9227:2012
Odporność na działanie atmosfery ditlenku siarki PN-EN ISO 3231:2000
Odporność na działanie atmosfery nasyconej parą wodną PN-EN ISO 6270-1:2002,
PN-EN ISO 6270-2:2006,
PN-ISO 11503:2001, PN-88/C-81525
Odporność na działanie sztucznych czynników atmosferycznych PN-EN ISO 16474-1,3:2014
Odporność na działanie zmiennych temperatur
w zakresie od -40oC do +60oC

PN-88/C-81556

 

 

 

 

Kontakt:

Kierownik Zakładu
mgr inż. Stanisław Gorzkowski
tel.: 22 56 02 854
e-mail: lp.vo1624356765g.zci1624356765weisa1624356765kul.p1624356765mi@ik1624356765swokz1624356765rog.w1624356765alsin1624356765ats1624356765

Print Friendly, PDF & Email