• Grafen 3D-IMP
    Proces zarodkowania i wzrostu grafenu polega na wystawieniu powierzchni ziaren miedzi na działanie gazu zawierającego węglowodór pod niskim ciśnieniem. W wysokiej temperaturze następuje rozkład węglowodoru i powstaje węgiel, który dyfunduje do powierzchni miedzi.
  • Nanokrystaliczne powłoki kompozytowe metal/grafen
    Powłoki z nowych materiałów kompozytowych o nanokrystalicznej osnowie metalowej (Ni, Cu) z fazą dyspersyjną w postaci płatków grafenu osadzane technikami galwanicznymi dają duże możliwości w kształtowaniu właściwości użytkowych gotowych wyrobów.
Print Friendly, PDF & Email