• Obróbka strumieniowo-ścierna
    Technologia stosowana do oczyszczania podłoży przed nakładaniem powłok (najczęściej lakierowych) za pomocą mieszanki sprężonego powietrza i specjalnych ścierniw oraz m.in. do matowienia i ujednorodniania struktury powierzchni.
  • Obróbka luźnym ścierniwem (metoda wibrościerna)
    Metoda stosowana do wygładzania powierzchni wyrobów z różnych materiałów (metali i niemetali). Jej celem jest czyszczenie powierzchni, gratowanie, zaokrąglenie krawędzi, przygotowanie podłoża pod powłoki galwaniczne, chemiczne lub malarskie.
  • Kulowanie (Shot-peening)
    Dynamiczna powierzchniowa obróbka plastyczna części maszyn stosowana do podwyższania właściwości zmęczeniowych, kształtowania cienkościennych elementów oraz podwyższania trwałości maszyn i konstrukcji narażonych na łączne działanie środowiska korozyjnego i obciążeń mechanicznych.
Print Friendly, PDF & Email