Zastosowanie nowych technologii odzysku i recyklingu odpadów powoduje szybsze, pożądane przejście do gospodarki zamkniętego obiegu materiałowego. Pozyskanie i zagospodarowanie surowców wtórnych pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania i wydobycia surowców naturalnych, co przyczynia się do zmniejszenia degradacji środowiska naturalnego.

  • Ograniczanie wpływu instalacji przemysłowych na środowisko
  • Recykling
Print Friendly, PDF & Email