Azotowanie gazowe i  antykorozyjne, PVD, CVD

 • Opracowywanie i wdrażanie technologii azotowania gazowego na zlecenie klienta.
 • Wykonywanie procesów azotowania gazowego części maszyn i narzędzi wykonanych ze stali niskostopowych i narzędziowych.
 • Wykonywanie procesów azotowania antykorozyjnego części maszyn.
 • Ocena jakości i wykonywanie specjalistycznych badań warstw azotowanych.
 • Wytwarzanie powłok typu TiN, CrN, TiAlN na częściach maszyn i narzędziach za pomocą technologii PVD-arc i MO PA PVD-arc.
 • Opracowywanie i wdrażanie technologii PVD.
 • Wykonywanie ekspertyz i opracowań w zakresie: oceny własności i jakości cienkich powłok i warstw otrzymywanych w procesach PVD, CVD i technologii hybrydowych (azotowania + PVD, CVD, galwaniczne).
 • Wykonywanie analiz plazmy niskotemperaturowej w procesach PA PVD u klienta.

Kontakt:
dr inż. Piotr Wach, e-mail: lp.vo1624360721g.zci1624360721weisa1624360721kul.p1624360721mi@hc1624360721aw.rt1624360721oip1624360721, tel.: (22) 56 02 781, (22) 56 02 940

Hartowanie i odpuszczanie stali

Wykonujemy procesy hartowania i odpuszczania stali szybkotnących, narzędziowych do pracy na gorąco i na zimno, nierdzewnych, konstrukcyjnych do ulepszania cieplnego, sprężynowych (obróbka atmosferowa i próżniowa, hartowanie w gazie pod podwyższonym ciśnieniem, w oleju, w wodzie i na powietrzu). Jesteśmy również w stanie wykonać procesy hartowania izotermicznego w złożu fluidalnym.

Dysponujemy następującymi piecami próżniowymi i atmosferowymi:

 • Uniwersalny piec próżniowy z chłodzeniem gazem pod podwyższonym ciśnieniem oraz zintegrowanym systemem wymrażania kriogenicznego (wymiary komory roboczej: 600x600x900 mm),
 • Piec próżniowy z chłodzeniem w oleju (wymiary komory roboczej: 500x400x800 mm),
 • Piece wgłębne atmosferowe do austenityzacji (maks. średnica obrabianych części to ok. ø150÷200 mm, maks. długość elementów to ok. 1400÷1500 mm),
 • Piec przelotowy do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej elementów drobnych (ze zintegrowaną wanną olejową),
 • Piece i pieco-wanny fluidalne (maks. wymiary obrabianych elementów: ø200x500 mm),
 • Piece wgłębne do odpuszczania.

Kontakt: pracownicy hartowni, e-mail: lp.vo1624360721g.zci1624360721weisa1624360721kul.p1624360721mi@co1624360721c1624360721, tel.: (22) 56 02 721

Nawęglanie i azotonawęglanie stali

Wykonujemy procesy nawęglania i azotonawęglania z hartowaniem i odpuszczaniem stopów metali żelaznych. Procesy nawęglania realizujemy w ośrodku gazowym na bazie atmosfery endotermicznej. Oferujemy możliwość nawęglania selektywnego (z maskowaniem powierzchni elementów). Stosujemy piece retortowe do obróbki cieplno-chemicznej, maksymalne wymiary obrabianych części to ø350x700 mm (element w pozycji stojącej) lub ø100x500 mm (element w pozycji wiszącej).

W przypadku procesów nawęglania stali wykonujemy również procesy fluidalne w proszkach aktywnych chemicznie.

Kontakt: Andrzej Piechal, pracownicy hartowni, e-mail: lp.vo1624360721g.zci1624360721weisa1624360721kul.p1624360721mi@co1624360721c1624360721, tel.: (22) 56 02 721

Azotowanie, azotoutlenianie i tlenoazotowanie stali

Wykonujemy procesy nawęglania i azotonawęglania z hartowaniem i odpuszczaniem stopów metali żelaznych. Procesy obróbki cieplno-chemicznej realizujemy w ośrodku gazowym na bazie atmosfery endotermicznej, także w złożu fluidalnym. Stosujemy piece retortowe do obróbki cieplno-chemicznej, maksymalne wymiary obrabianych części to ok. ø250x500 mm

W przypadku procesów realizowanych metodą fluidalną maksymalne wymiary części to ok. ø200x500 mm.

W przypadku procesów azotowania stali wykonujemy również procesy fluidalne w proszkach aktywnych chemicznie.

Kontakt: inż. Zdzisław Obuchowicz, Henryk Malinowski, pracownicy hartowni, lp.vo1624360721g.zci1624360721weisa1624360721kul.p1624360721mi@co1624360721c1624360721, tel.: (22) 56 02 721

Węgloazotowanie stali

Oferujemy procesy gazowego węgloazotowania niskotemperaturowego stali, wykonywanego w atmosferach na bazie amoniaku oraz gazu nawęglającego. Istnieje również możliwość przeprowadzenia procesów atmosferowo-fluidalnych. W przypadku procesów węgloazotowania stali wykonujemy również procesy fluidalne w proszkach aktywnych chemicznie. Maksymalne wymiary obrabianych części to ok. ø350x1000 mm.

Kontakt: Marcin Arcybaszew, pracownicy hartowni, e-mail: lp.vo1624360721g.zci1624360721weisa1624360721kul.p1624360721mi@co1624360721c1624360721, tel.: (22) 56 02 721

Utlenianie w parze wodnej stopów metali

Oferujemy wykonanie procesów utleniania stopów metali żelaznych oraz nieżelaznych. Procesy realizujemy metodą atmosferową lub fluidalno-atmosferową w parze wodnej w piecach lub pieco-wannach fluidalnych. Przykładowe zastosowanie procesów utleniania to np. narzędzia wykonane ze stali szybkotnących, części maszyn podlegające wcześniejszemu azotowaniu albo elementy wykonane ze stopów tytanu. Maksymalne wymiary obrabianych części to ok. ø350x1000 mm (element w pozycji wiszącej) lub ø570x1350 mm (element postawiony na palecie).

Kontakt: Henryk Malinowski, pracownicy hartowni, e-mail: lp.vo1624360721g.zci1624360721weisa1624360721kul.p1624360721mi@co1624360721c1624360721, tel.: (22) 56 02 721

Wyżarzanie normalizujące, zmiękczające, odprężające i rekrystalizujące

Prowadzimy procesy wyżarzania w atmosferach regulowanych oraz próżni dla stali oraz stopów metali kolorowych. Wykonujemy również procesy wyżarzania odprężającego, odgazowującego oraz dyfuzyjnego galwanicznych powłok chromu i niklu.

Kontakt: pracownicy hartowni, e-mail: lp.vo1624360721g.zci1624360721weisa1624360721kul.p1624360721mi@co1624360721c1624360721, tel.: (22) 56 02 721

Lutowanie beztopnikowe

Wykonujemy procesy beztopnikowego lutowania próżniowego, gwarantującego trwałe i wysokowytrzymałe połączenie materiałów metalowych i stopów metali. Tą metodą możliwe jest uzyskanie połączeń elementów o skomplikowanych kształtach, również w przypadku materiałów o znacznie odbiegających właściwościach fizykochemicznych. Zlutowane elementy znajdują zastosowanie przede wszystkim w przemyśle lotniczym, samochodowym i maszynowym.

Kontakt: Marcin Arcybaszew, pracownicy hartowni, lp.vo1624360721g.zci1624360721weisa1624360721kul.p1624360721mi@co1624360721c1624360721, tel.: (22) 56 02 721

Wymrażanie konwencjonalne i kriogeniczne

Oferujemy procesy wymrażania konwencjonalnego oraz kriogenicznego metali i ich stopów. Dysponujemy wymrażarką przemysłową z chłodzeniem przy pomocy ciekłego azotu (lub azotu odparowanego). Zakres stosowanych temperatur w powyższym urządzeniu to -190 ÷ +300°C, natomiast wymiary komory roboczej wymrażarki to 1118 x 508 x 558 mm).

Wymrażaniu konwencjonalnemu i kriogenicznemu poddajemy najczęściej stale (narzędzia, przyrządy pomiarowe, precyzyjne łożyska, elementy broni palnej, części nawęglane) oraz stopy aluminium (zatrzymanie procesów starzenia naturalnego w przypadku niektórych stopów glinu). Prowadzimy również procesy wymrażania kriogenicznego miedzi i metali szlachetnych (m.in. złoto, srebro), stosowanych w audiofilskich systemach audio.

Kontakt: pracownicy hartowni, e-mail: lp.vo1624360721g.zci1624360721weisa1624360721kul.p1624360721mi@co1624360721c1624360721, tel.: (22) 56 02 721

Utwardzanie wydzieleniowe stopów metali

Oferujemy przeprowadzenie procesów utwardzania wydzieleniowego stopów metali. Procesy przesycania i starzenia stosowane są głównie dla np. stopów aluminium, miedzi, tytanu oraz stali nierdzewnych oraz maraging. Maksymalne wymiary elementów podlegających starzeniu to ok. ø350x1000 mm (element w pozycji wiszącej) lub ø570x1350 mm (element postawiony na palecie).

Kontakt: Marcin Arcybaszew, pracownicy hartowni, lp.vo1624360721g.zci1624360721weisa1624360721kul.p1624360721mi@co1624360721c1624360721, tel. (22) 56 02 721

Jeśli wymaganej przez Państwa technologii nie ma w powyższym spisie zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami:

Obróbki cieplne i cieplno-chemiczne:

Kontakt: pracownicy hartowni, e-mail: lp.vo1624360721g.zci1624360721weisa1624360721kul.p1624360721mi@co1624360721c1624360721, tel.: (22) 56 02 721

Print Friendly, PDF & Email