Fosforanowanie

 • Fosforanowanie stali i cynku
  Procesy wytwarzania powłok konwersyjnych, w szczególności powłok fosforanowych to formowanie warstw w wyniku reakcji metalu podłoża ze składnikami odpowiednio dobranego roztworu. Procesy te od wielu lat ujęte w ramach szeregu technologii chemicznej obróbki powierzchniowej są ważnym produktem rynkowym.
 • Fosforanowanie elektrochemiczne stopów aluminium
  Fosforanowanie elektrochemiczne wysokowytrzymałych stopów aluminium serii 2000 i 7000
 • Pasywacja fosforanowa przed nanoszeniem powłok organicznych
  Opracowujemy preparaty do pasywacji fosforanowej zawierające rożne substancje barwiące lub/i utleniające.
 • Fosforanowanie magnezu i jego stopów
  Wytwarzanie konwersyjnych powłok fosforanowych na magnezie i jego stopach jako zamiennik stosowanego dotychczas chromianowania

Anodowe utlenianie

 • Anodowe utlenianie aluminium
  Technologia wytwarzania ochronno-dekoracyjnych powłok tlenkowych na aluminium w procesie anodowego utleniania.
 • Utlenianianie anodowe plazmowe stopów magnezu
  Technologie do adaptacji zgodnie z zapotrzebowaniem w procesie produkcyjnym.

Kontakt: dr Zofia Buczko, e-mail: lp.vo1624355351g.zci1624355351weisa1624355351kul.p1624355351mi@ok1624355351zcub.1624355351aifoz1624355351, tel.: (22) 56 02 593, (22) 56 02 816

Cynkowanie

 • Bezchromianowa pasywacja stopów cynku
  Zamiennik chromianowania podlegającego restrykcjom RoHS.

Kontakt: dr Zofia Buczko, e-mail: lp.vo1624355351g.zci1624355351weisa1624355351kul.p1624355351mi@ok1624355351zcub.1624355351aifoz1624355351, tel.: (22) 56 02 885, (22) 56 02 816

Niklowanie

 • Technologia osadzania powłok kompozytowych Ni-B
  technologia elektroosadzania kompozytowych powłok galwanicznych Ni-B o małym współczynniku tarcia i podwyższonej odporności na zużycie. Powłoki Ni-B mogą być nakładane bezpośrednio na stal, miedź lub mosiądz.
 • Technologia osadzania powłok kompozytowych Ni-SiC
  technologia elektroosadzania galwanicznych powłok kompozytowych z cząstkami dyspersyjnymi SiC, z której można osadzać powłoki o dobrych właściwościach tribologicznych.
 • Technologia osadzania powłok kompozytowych Ni-PTFE
  technologia elektroosadzania galwanicznych nanostrukturalnych powłok kompozytowych z cząstkami dyspersyjnymi PTFE, z której można osadzać powłoki antyprzyczepne o bardzo małym współczynniku tarcia i dobrej odporności na korozję.
 • Technologia osadzania hybrydowych powłok Ni-SiC-PTFE
  technologia elektroosadzania hybrydowych powłok galwanicznych Ni-SiC-PTFE, łącząca zalety technologii NIKARB i NITEF. Dzięki niej można małym kosztem otrzymać nowe jakościowo powłoki z grupy materiałów zaawansowanych.
 • Galwaniczne stopy niklu z fosforem  i kobaltu z fosforem
  Elektrochemiczne nakładanie powłok stopowych NiP i CoP o zróżnicowanej mikrostrukturze i zawartości fosforu.
 • Galwaniczne stopy niklu z wolframem
  Elektrochemiczne nakładanie powłok stopowych o zawartości 18‒45% wag. wolframu i zróżnicowanej mikrostrukturze, co pozwala na modelowanie właściwości fizykochemicznych.
 • Chemiczne stopy niklu z fosforem
  Chemiczne nakładanie powłok stopowych o zróżnicowanej zawartości fosforu i mikrostrukturze od mikrokrystalicznej po polimorficzną.

Złocenie

 • Złocenie galwaniczne
  Osadzanie powłok ze złota o dużej czystości i jednorodnej strukturze.

Srebrzenie i miedziowanie

 • Technologia osadzania powłok srebrnych z kąpieli cyjankowych
  Zastosowanie różnorodnych dodatków oraz prądu stałego i impulsowego do wytwarzania powłok o zróżnicowanej strukturze i właściwościach.
 • Technologia osadzania powłok srebrnych z kąpieli bezcyjankowych
  Rozwiązanie alternatywne w stosunku do kąpieli cyjankowych.
 • Technologia osadzania powłok miedzianych prądem impulsowym
  Zastosowane w metodzie elektrochemicznej prądu impulsowego umożliwia osadzanie powłok miedzianych na elementach o złożonym kształcie.

Kontakt: dr Zofia Buczko, e-mail: lp.vo1624355351g.zci1624355351weisa1624355351kul.p1624355351mi@ok1624355351zcub.1624355351aifoz1624355351, tel.: (22) 56 02 820, (22) 56 02 816

Natryskiwanie cieplne

 • Natryskiwanie cieplne
  Technologia wytwarzania powłok w wyniku nagrzania do stanu plastycznego lub ciekłego materiału powłokowego (w postaci drutu lub proszku) za pomocą łuku elektrycznego lub płomienia gazu, a następnie rozpyleniu go przy użyciu sprężonego powietrza i przeniesieniu na odpowiednio przygotowane podłoże.

Kontakt: mgr inż. Anna Olbrycht, e-mail: lp.vo1624355351g.zci1624355351weisa1624355351kul.p1624355351mi@th1624355351cyrbl1624355351o.ann1624355351a1624355351, tel.: (22) 56 02 780, (22) 56 02 784

Print Friendly, PDF & Email