PIEC ATMOSFEROWY WGŁĘBNY FLUIDALNY FP700-1

Piec fluidalny jest przeznaczony głównie do grzania i umiarkowanego chłodzenia. Stosowany jest do obróbek cieplnych wyrobów metalowych w temperaturach 100-700°C, a także do przeprowadzania krótkookresowych obróbek cieplno-chemicznych, jak azotowanie, azotoutlenianie, utlenianie (pasywowanie) w parze wodnej. W piecu możliwe jest prowadzenie chłodzenia stopniowego i izotermicznego w zakresie 200-560°C. Do przeprowadzenia obróbki wsad wprowadza się do zfluidyzowanego złoża nagrzanego do temperatury obróbki analogicznie jak w piecach z kąpielą solną.

Piec jest typu otwartego od góry i wyposażony jest w nadstawkę wyciągu wentylacyjnego z cyklonem wychwytującym cząstki stałe z gazu odlotowego.

Print Friendly, PDF & Email