URZĄDZENIE DO KSZTAŁTOWANIA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH STOPÓW METALI W NISKOTEMPERATUROWEJ PLAZMIE

Uniwersalne urządzenie do realizacji procesów w niskotemperaturowej plazmie, w których kinetyka wytwarzania warstw jest programowana parametrami procesu, takimi jak: czas, temperatura, ciśnienie, skład atmosfery reaktywnej.

Print Friendly, PDF & Email