Oferujemy ekspertyzy, usługi oraz prace badawcze o charakterze technologicznym i wdrożeniowym w zakresie:

  • Najlepszych Dostępnych Technik BAT w obróbce powierzchniowej metali,
  • dostosowania galwanizerni do wymagań określonych w Pozwoleniach Zintegrowanych według tzw. Dyrektywy IPPC oraz Dyrektywy IED,
  • zastosowania czystszych technologii produkcyjnych,
  • skutecznych i ekonomicznych metod płukania,
  • oczyszczania ścieków powstałych z obróbki powierzchniowej metali,
  • nowych metod odzysku składników kąpieli technologicznych,
  • modyfikacji procesów technologicznych w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko,
  • specjalistycznej pomocy doradczej.

Kontakt: dr inż. Anna Gajewska-Midziałek, e-mail: lp.ud1624358634e.pmi1624358634@aksw1624358634ejag.1624358634anna1624358634, tel.: (22) 56 02 620, (22) 56 02 816

Print Friendly, PDF & Email