Podziękowania dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej za udział w panelu pracodawców

Instytut Mechaniki Precyzyjnej uczestniczył w panelu pracodawców zrealizowanym w ramach badania „Diagnoza potrzeb pracodawców i instytucji współpracujących z PW 2018/2019”

Na zaproszenie Działu Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, Instytut Mechaniki Precyzyjnej wziął udział w panelu pracodawców, który zrealizowany został w ramach badania „Diagnoza potrzeb pracodawców i instytucji współpracujących z PW 2018/2019”

Dostosowanie programów kształcenia do potrzeb pracodawców to jedno z głównych zadań uczelni w zakresie podnoszenia jakości kształcenia. Celem spotkania była dyskusja skupiona wokół form współpracy uczelni z interesariuszami zewnętrznymi, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pracodawców. Podczas panelu pracodawców poruszony zostały temat potrzeb i oczekiwań pracodawców i instytucji współpracujących z Politechniką Warszawską w zakresie kształcenia studentów. Mówiono także o potrzebach i oczekiwaniach pracodawców i instytucji współpracujących z Politechniką Warszawską w zakresie preferowanych form współpracy.