Pomiary twardości

Termin: do indywidualnego ustalenia

Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym

Minimalna liczba uczestników:  1

Maksymalna liczba uczestników: 4

Czas trwania: 1 dzień / 4–5 h (1 h teorii + 3–4 h zajęć praktycznych)

Odbiorca

  • Osoby z wykształceniem kierunkowym metaloznawstwo (technik, inż.) pracujące w zespole lub samodzielnie w działach
    kontroli jakości lub pokrewnych.
  • Przedsiębiorstwa działające w branży mechanicznej, materiałowej, metalurgicznej, w których zachodzi konieczność stałej weryfikacji bądź kontroli jakości wyrobów.

Cel

Zapoznanie z pełną procedurą pomiarową obowiązującą w laboratoriach akredytowanych.

Program

  • Przedstawienie obowiązujących norm.
  • Zapoznanie z technikami i sprzętem pomiarowym.
  • Przygotowanie powierzchni do przeprowadzenia pomiarów.
  • Dobór parametrów pomiaru.
  • Badania rozkładu twardości dla próbek po procesach obróbki cieplnej lub cieplno-chemicznej.
  • Pomiary grubości warstwy odwęglonej za pomocą rozkładu twardości.

Sprawy organizacyjne

Koszt szkolenia: 1500 zł/ osobę (+ 23% VAT) obejmuje:
materiały szkoleniowe, udział w zajęciach praktycznych, zaświadczenie ukończenia szkolenia

Informacje merytoryczne:
Marcin Milewski
e-mail: marcin.milewski@imp.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 22 560 26 51

Informacje organizacyjne:
Dział Komercjalizacji, Marketingu i Sprzedaży
tel.: 22 56 02 710
e-mail: szkolenia@imp.lukasiewicz.gov.pl

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.
W przeciwnym razie zgadzamy się na obciążenie nas kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia
lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Zapisz się poniżej: