Prof. Konstanty Skalski w zespole doradczym MNiSW

Prof. Konstanty Skalski w zespole dla dyscypliny naukowej inżynieria biomedyczna.

Minister Szkolnictwa Wyższego i Nauki, wicepremier Jarosław Gowin powołał zespoły doradcze do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Mamy przyjemność poinformować, że w zespole dla dyscypliny naukowej inżynieria biomedyczna znalazł się prof. dr hab. Inż. Konstanty Skalski (Zakład Wytrzymałości Eksploatacyjnej).