Przemysłowa Wiosna w Kielcach – IMP na Expo-Surface 2018

W dniach 10-12 kwietnia 2018 r. w Kielcach odbyła się kolejna edycja Przemysłowej Wiosny. W ramach tego przedsięwzięcia są organizowane targi dotyczące branż obróbki powierzchni, obróbki skrawaniem, spawalnictwa i automatyki przemysłowej, m.in.: Expo-Surface, Stom-Tool, Stom Laser, Spawalnictwo, Pneumaticon,
Stom-Blech & Cutting,
a także techniki pomiarowej (Control-Stom), drukarek 3D (Dni Druku 3D), robotyki przemysłowej (Stom-Robotics). Zgromadzenie w jednym czasie i miejscu tak dużej liczby branż i wystawców sprzyja nawiązywaniu kontaktów biznesowych.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej wystawiał swoje stoisko w ramach IX Targów Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni Expo-Surface. Największym zainteresowaniem cieszyły się opracowywane w Instytucie zagadnienia dotyczące galwanotechniki i ochrony antykorozyjnej.

Organizatorzy targów zadbali również o dodatkowe wydarzenia towarzyszące,
które służyły wymianie specjalistycznej wiedzy i promocji przemysłu. Odbywały się seminaria tematyczne dotyczące poszczególnych branż, głównie druku 3D, pneumatyki, hydrauliki, napędów i sterowań, technologii antykorozyjnych oraz ochrony powierzchni.

Pracownicy IMP przygotowali bezpłatne seminarium pt.: „Nowoczesne technologie
w kształtowaniu powłok”, podczas którego zaprezentowali tematy dotyczące m.in. nowych technologii w powłokach lakierowych, nakładania powłok niklowych techniką tamponową czy powłok superhydrofobowych na aluminium.

Tegoroczne targi były zdominowane przez tematykę związaną z obróbką skrawaniem.

Przemysłowa Wiosna to wydarzenie gromadzące w jednym miejscu i czasie przedstawicieli wielu branż przemysłowych
Przemysłowa Wiosna to wydarzenie gromadzące w jednym miejscu i czasie przedstawicieli wielu branż przemysłowych