„Raport Łukasiewicza. Nauka dla przyszłości”

Już jest! Ukazał się pierwszy tego typu raport organizacji badawczej skierowany
do szerokiego grona odbiorców.

„Raport Łukasiewicza. Nauka dla Przyszłości” zawiera podsumowanie najważniejszych osiągnięć i inicjatyw zrealizowanych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz w latach 2019–2020.

W wersji elektronicznej Raport dostępny jest na pod adresem:
Raport-Lukasiewicza-2019-2020-Nauka-dla-Przyszlosci.pdf.
Życzymy ciekawej lektury.

Raport w sposób kompleksowy i przystępny przedstawia tę największą w Polsce sieciową organizację badawczą, z punktu widzenia czterech kluczowych dla rozwoju Łukasiewicza perspektyw: Klient, Ludzie, Organizacja i Finanse. Prezentuje także wybrane informacje dotyczące zaangażowania Łukasiewicza w walkę z pandemią koronawirusa oraz aktywności z obszaru społecznej odpowiedzialności.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych rozwiązaniem wyzwań technologicznych stojących przed ich firmami zapraszamy do kontaktu.