Skuteczniejsza promocja i sprzedaż technologii

Polski Holding Obronny i Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej nawiązały współpracę handlowo-biznesową w zakresie promocji, handlu, sprzedaży
i komercjalizacji wyrobów na rynkach zagranicznych.

Umowa dotyczy promocji oraz marketingu, a także akwizycji, komercjalizacji
i sprzedaży wybranych produktów oraz efektów prac badawczych. Porozumienie podpisali Robert Góral, Prezes Polskiego Holdingu Obronnego oraz dyrektor Tomasz Babul z Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

– PHO to partner niezwykle doświadczony na globalnym rynku w obszarze handlu sprzętem i technologiami na potrzeby przemysłu zbrojeniowego – podkreśla dyrektor Tomasz Babul. – Cieszymy się, że dostrzeżono eksportowy potencjał
Łukasiewicz-IMP, nie tylko w zakresie dokonań badawczych naszego zespołu,
ale przede wszystkim możliwości wdrożeń opracowywanych technologii – dodaje.

PHO jest kolejnym, po Polskiej Grupie Zbrojeniowej, dużym konsorcjum z branży zbrojeniowej, które dostrzegło potencjał Łukasiewicz-IMP, na bazie dotychczasowej współpracy w kraju i za granicą oraz projektów realizowanych obecnie.

Instytuty należące do Sieci Badawczej Łukasiewicz realizują wiele projektów
dla sektora zbrojeniowego. Wśród partnerów Łukasiewicza znajdują się m.in. Wojskowe Zakłady Mechaniczne SA, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej
i Samochodowej czy Inspektorat Uzbrojenia.

– Jako Łukasiewicz – siłą 38 instytutów – wnosimy unikatowe kompetencje
do współpracy z sektorem zbrojeniowym. Już dziś pracujemy nad rozwinięciem takich projektów jak modułowe warstwowe systemy opancerzenia, innowacyjne przyrządy wysokich częstotliwości wykorzystujące azotek galu dla technik radarowych czy nowoczesne technologie prochów wielobazowych. Łukasiewicz m.in. w obszarach automatyki, wytwarzania i ICT może wesprzeć wiele przedsięwzięć w tym sektorze. Instytuty Łukasiewicza aktywnie współpracują z przedsiębiorcami sektora obronnego, w szczególności dostarczając rozwiązań w produktach optoelektronicznych, radarowych, uzbrojenia, opancerzenia, napędów i amunicji. Mamy najlepszych specjalistów z zakresu systemów transportowych, napędów, elektrotechniki, robotyki
i inżynierii powierzchni. Jesteśmy gotowi do kooperacji także w zakresie cyberbezpieczeństwa i logistyki. Nasze połączone kompetencje i infrastruktura naukowa pozwalają nam twierdzić, że jesteśmy optymalnym partnerem
dla poszukujących innowacji firm działających na rynku zbrojeniowym – powiedział
Michał Janasik, wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Współpraca z Polskim Holdingiem Obronnym pozwoli Łukasiewicz-IMP na znacznie aktywniejszy transfer wyników prac badawczych i autorskich rozwiązań technologicznych nie tylko na rynek europejski, ale także otworzy drogę
do intensywniejszej współpracy z parterami biznesowymi z innych części świata.
To z kolei pozwoliłoby na kontynuowanie, realizowanej w ostatnim okresie, współpracy m.in. z podmiotami z rynków azjatyckich, jak Indie czy Korea Południowa.

W ostatnich latach, w ramach kontraktu hinduskiego, Łukasiewicz-IMP wspólnie
z Obrum Łabędy wdrożył urządzenia i technologie do obróbki-cieplno-chemicznej
w 512 Bazie Remontowej w Pune. Ponadto, poprzez transfer autorskich technologii, Łukasiewicz-IMP uczestniczył również w pracach realizowanych w ramach umowy offsetowej z partnerem koreańskim, związanych z modernizacją czołgu K2PL Wilk.

 

 

Porozumienie podpisali Tomasz Babul dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej oraz Robert Góral, Prezes Polskiego Holdingu Obronnego.
Porozumienie podpisali Tomasz Babul, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej oraz Robert Góral, Prezes Polskiego Holdingu Obronnego.

***
Polski Holding Obronny sp. z o.o. to wiodący polski podmiot wyspecjalizowany
w sprzedaży nowoczesnych rozwiązań z branży obronnej na rynku krajowym
i międzynarodowym, prowadzący działalność handlową, usługową oraz działalność inwestycyjną, w tym w obszarze innowacji. Spółka od 1971 roku (wcześniej pod marką „Bumar”) oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, obronności i ochrony w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Jest współudziałowcem grupy kapitałowej Polska Grupa Zbrojeniowa.
www.pho.pl

***
Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej realizuje najwyższej jakości prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe oraz usługowe z zakresu obróbek powierzchniowych wyrobów metalowych oraz podwyższenia właściwości mechanicznych, trwałości i odporności na korozję narzędzi, części maszyn
i konstrukcji,a także badania na rzecz obronności i bezpieczeństwa kraju. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w realizacji projektów skierowanych do krajowego i międzynarodowego sektora przemysłu obronnego. Efekty swoich badań
w formie opracowanych technologii wraz z urządzeniami do ich realizacji, aparatury pomiarowej i kontrolnej transferuje do wszystkich gałęzi przemysłu. Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę badawczą, własne laboratoria badawcze i zakład certyfikacji.
www.imp.edu.pl