14-16.10.2019 r., 13. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS (fot. arch. SPWiR)

Sukces Łukasiewicza. Grad nagród na wystawie IWIS 2019

Najlepszy rodzimy wynalazek, 4 platynowe, 4 złote, 1 srebrny i 3 brązowe medale – to rezultat historycznego, ponieważ pierwszego wspólnego wystąpienia Sieci Badawczej Łukasiewicz podczas 13. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS. W ten sposób jury konkursu doceniło innowacyjny dorobek ponad 80 badaczy pracujących w dziewięciu instytutach Łukasiewicza.

Wystawa IWIS, organizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. Co roku na wystawie prezentowane są dokonania wynalazców z ponad 25 państw świata m.in. z Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji, Rumunii, Tajwanu i z Polski. W tym doborowym gronie po raz pierwszy zaprezentowała się marka Łukasiewicz.

Podczas wystawy IWIS wynalazcy prezentują innowacje stanowiące przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie.

Wśród kluczowych celów wystawy są: prezentowanie dorobku naukowego polskich naukowców i wynalazców na tle światowych rozwiązań, a także umożliwienie wynalazcom nawiązania kontaktów z potencjalnymi inwestorami, co bezpośrednio koresponduje z misją i strategicznymi celami Łukasiewicza.

– Instytuty należące do Łukasiewicza konkurowały podczas wystawy IWIS już wielokrotnie. Ich tegoroczna obecność to debiut pod wspólnym szyldem, który wywołuje wyraźny oddźwięk wśród innych wystawców i gości tego wydarzenia. Można było zauważyć duże zainteresowanie gości zagranicznych pojawieniem się na globalnym rynku innowacji nowej marki. Przez większość zwiedzających była ona postrzegana jako marka o bardzo dużym potencjale rynkowym – komentuje obecność i ofertę Instytutów Sieci dr hab. inż. Michał Szota, Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.

Tradycyjnie kulminacyjny moment wystawy stanowi ceremonia wręczenia nagród, która odbyła się w środę, 16 października w Małej Auli Politechniki Warszawskiej.

Nagrodę IWIS 2019 dla najlepszego polskiego wynalazku – Special Award SPWiR Best Domestic Invention otrzymał Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej za „Zastosowanie magnetronu cylindrycznego w procesach hybrydowych azotowania i PVD” autorstwa dra inż. Marka Betiuka oraz Zbigniewa Łatasia.


Medale Platynowe
, przyznawane za najlepsze wynalazki w poszczególnych kategoriach tematycznych, otrzymały:

Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
za wynalazek „Mata włóknista do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych”
autorstwa zespołu w składzie: dr hab. Krystyna Wrześniewska-Tosik, prof. Łukasiewicz IBWCh, mgr inż. Tomasz Mik, Michalina Pałczyńska, dr Ewa Wesołowska, mgr inż. Tomasz Kowalewski, Dariusz Dębiec.

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
za wynalazek „Typoszereg aktywnych zgrabiarek podbieraczowo-taśmowych z mechatronicznym systemem sterowania zespołami roboczymi i rejestracją plonu”
autorstwa zespołu w składzie: dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. PIMR; mgr inż. Tomasz Szulc, mgr inż. Marek Szychta, mgr inż. Michał Zawada, mgr inż. Rafał Kamprowski, dr inż. Jacek Wojciechowski, mgr inż. Roman Rogacki, inż. Antoni Stolarski, mgr inż. Radosław Sokołowski, mgr inż. Andrzej Panasiuk, dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. PIMR; mgr inż. Adrian Smela, mgr inż. Marcin Szczepaniak, mgr inż. Maciej Ciechanowski.

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego
za wynalazek „BAMSHOES dziecięce obuwie zdrowe, wygodne i trwałe”
autorstwa dr inż. Katarzyny Ławińskiej oraz zespołu w składzie: dr Wioleta Serweta,
dr inż. Dorota Gendaszewska, mgr inż. Izabella Jaruga, mgr Katarzyna Sieczyńska, mgr inż. Sebastian Decka, mgr inż. Dominik Woźnicki, dr Nataliia Popovych.

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
za wynalazek “Autonomous Air Defense Combat / Autonomiczny System Bojowy Obrony Powietrznej ASBOP – PERKUN”
autorstwa zespołu w składzie: mgr inż. Adam Aftyka, mgr inż. Adam Andrzejuk, mgr inż. Rafał Czupryniak, mgr inż. Łukasz Dudek, mgr inż. Sławomir Kapelko, mgr inż. Piotr Kociel, mgr inż. Sebastian Pawłowski, Janusz Noga, Mirosław Iwaćkowski, Paweł Zawada, Michał Jasiński, Mariusz Lubaszka.


Medale Złote
otrzymały:

Łukasiewicz – Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
za wynalazek „Kompozyt ceramiczny na bazie dwuborku cyrkonu o właściwościach luminescencyjnych i sposób jego wytwarzania” autorstwa zespołu w składzie: dr inż. Annamaria Naughton – Duszova, dr inż. Aleksandra Dubiel, dr inż. Jolanta Laszkiewicz-Łukasik, mgr inż. Marcin Podsiadło.

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
za “Remotely Controlled Portable Tyre Puncturing Device (R-TPD)/Zdalnie sterowane urządzenie do przebijania opon (R-TPD)” autorstwa zespołu w składzie: mgr inż. Adam Wołoszczuk, mgr inż. Mateusz Maciaś, mgr inż. Jakub Główka, mgr Agnieszka Sprońska.

Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej
za „Zastosowanie magnetronu cylindrycznego w procesach hybrydowych azotowania i PVD”
autorstwa dra inż. Marka Betiuka i Zbigniewa Łatasia oraz

za wynalazek „Kompozytowa powłoka stopowa Ni-B/B” autorstwa zespołu w składzie: mgr inż. Anna Mazurek, mgr inż. Grzegorz Cieślak, dr inż. Anna Gajewska-Midziałek, mgr inż. Katarzyna Skroban, prof. dr hab. Maria Trzaska, mgr inż. Wojciech Bartoszek.


Medal Srebrny
otrzymał:

Łukasiewicz – Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
za wynalazek “Graphene magnetic field sensor for extreme temperatures / Grafenowy czujnik pola magnetycznego do zastosowań w ekstremalnie szerokim zakresie temperatur” autorstwa dra inż. Tymoteusza Ciuka.

 

Medale Brązowe otrzymali:

Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
za wynalazek “Innovative «The cooling system of the stator winding of the electric machine» as an integral part of wheel hub motors of electric cars” autorstwa zespołu w składzie: mgr inż. Piotr Dukalski, dr inż. Bartłomiej Będkowski, prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka oraz

za wynalazek “Storage battery module” autorstwa zespołu w składzie: mgr inż. Emil Król, dr hab. inż. Marcin Maciążek, prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka.

Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
za “An innovative system and method of dosing fuel in a pressure combustion chamber of turbine drives / Innowacyjny układ i sposób dozowania paliwa w ciśnieniowej komorze spalania napędów turbinowych” autorstwa zespołu w składzie: Robert Podgórzak, Włodzimierz Marczenko, dr hab. Stefan Góralczyk, Vitalii Luzianov, Tomasz Golec.

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
za “The hybrid method of rapid reconstruction or manufacturing personalized machines parts, for modern production lines / Hybrydowa metoda szybkiej rekonstrukcji lub wytwarzania zindywidualizowanych części maszyn, na potrzeby nowoczesnych linii produkcyjnych” autorstwa dra inż. Macieja Cadera.

 

– Wystawa IWIS jest na stałe wpisana do kalendarza Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych, której członkami są organizacje ze 104 krajów świata. W Warszawie prezentowane były najnowsze rozwiązania z ponad 20 krajów. IWIS jest także forum wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy międzynarodowej, a odwiedzający ją przedstawiciele przemysłu wykazują gotowość wdrożeń najbardziej interesujących rozwiązań. O marce IWIS-u świadczy to, że imprezę w ciągu trzech dni odwiedziło ponad 20 tys. zwiedzających – podsumowuje dr hab. inż. Michał Szota, szef SPWiR.

Nagrody IWIS 2019 przyznawano tradycyjnie w 12 kategoriach, od ekologii i ochrony środowiska przez mechanikę, budownictwo, elektronikę oraz przemysł włókienniczy i chemiczny aż do innowacyjnych rozwiązań z obszaru medycyny.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to projekt o znaczącym potencjale komercyjnym. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania. Z ośmioma tysiącami pracowników, 38 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 11 polskich miastach, jest trzecią największą siecią badawczą w Europie. Łukasiewicz to ta część nauki, która pracuje dla przedsiębiorczości i wspiera rozwój polskich firm. Działając w formule Science to Business spotyka się z przedsiębiorcami i oferuje rozwiązania, które pomagają usprawniać biznes oraz tworzyć technologie zmieniające rzeczywistość. Łukasiewicz to realizacja polskich aspiracji do współdziałania z europejskimi i światowymi liderami.

Dr inż. Marek Betiuk z nagrodą IWIS 2019 dla najlepszego polskiego wynalazku – Special Award SPWiR Best Domestic Invention (fot. arch. SPWiR)
Dr inż. Marek Betiuk z nagrodą IWIS 2019 dla najlepszego polskiego wynalazku – Special Award SPWiR Best Domestic Invention (fot. arch. SPWiR)
Dr inż. Marek Betiuk odbiera złoty medal za wynalazek opracowany wspólnie ze Zbigniewem Łatasiem (fot. arch. SPWiR)
Dr inż. Marek Betiuk odbiera złoty medal za wynalazek opracowany wspólnie ze Zbigniewem Łatasiem (fot. arch. SPWiR)
Mgr inż. Anna Mazurek odbiera złoty medal za wynalazek opracowany przez zespół: mgr inż. Anna Mazurek, mgr inż. Grzegorz Cieślak, dr inż. Anna Gajewska-Midziałek, mgr inż. Katarzyna Skroban, prof. dr hab. Maria Trzaska, mgr inż. Wojciech Bartoszek (fot. arch. SPWiR)
Mgr inż. Anna Mazurek odbiera złoty medal za wynalazek opracowany przez zespół: mgr inż. Anna Mazurek, mgr inż. Grzegorz Cieślak, dr inż. Anna Gajewska-Midziałek, mgr inż. Katarzyna Skroban, prof. dr hab. Maria Trzaska, mgr inż. Wojciech Bartoszek (fot. arch. SPWiR)