Szkolenia metalizatorów-korozjonistów tylko w Łukasiewicz – IMP

W dniach 13-16 maja 2019 r. w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej odbyło się szkolenie na „Uprawnienia Metalizatora-Korozjonisty” zorganizowane dla pracowników jednego z zakładów przemysłowych.

Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej. Na wykładach zostały omówione: zjawiska korozji i sposoby jej zapobiegania, ogólna technologia natryskiwania cieplnego – jej wady i zalety, różne metody natryskiwania, zastosowanie natryskiwanych powłok, kontrola procesu, metody badania powłok oraz zagrożenia występujące podczas natryskiwania cieplnego. Szczegółowo przedstawiono technologię nakładania powłok antykorozyjnych metodą płomieniową. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy szkolenia zapoznali się z obsługą pistoletu płomieniowego, sposobem przygotowania powierzchni oraz zdobywali umiejętności nakładania powłoki cynkowej pistoletem płomieniowym.

Szkolenie prowadzili mgr inż. Anna Olbrycht oraz inż. Szymon Pawlik z Zakładu Korozji i Technologii Antykorozyjnych IMP.