Udana współpraca
Łukasiewicz – IMP z „FABA” S.A.

Naukowcy z Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej opracowali i wykonali instalację dozowania atmosfery utleniającej do pieca komorowego HOFMANN Pressofen AP 800.1 oraz wdrożyli technologię utleniania gazowego pił wykonanych ze stali 75Cr1 i 80CrV2 w firmie „FABA” S.A. w Baboszewie.

Wdrożona instalacja dozowania atmosfery utleniającej jest zsynchronizowana
z fabrycznym systemem pieca przeznaczonym do obróbki cieplnej korpusów pił
w atmosferze azotu. Proces utleniania gazowego realizowany jest w zaprogramowanym fabrycznym cyklu, w którym na odpowiednich etapach obróbki cieplnej instalacja automatycznie dozuje czynniki do wytwarzania atmosfery utleniającej
z uwzględnieniem zmian wartości temperatury w funkcji czasu.

Technologię utleniania gazowego w parze wodnej stosuje się do części maszyn
i narzędzi oraz innych wyrobów wykonanych ze stopów żelaza. Proces ten przeprowadza się w przypadkach, gdy wymagane jest uzyskanie na powierzchni wyrobów warstwy tlenków typu magnetyt, czyli warstwy cienkiej, zwartej i ściśle przylegającej, bez zmian twardości powierzchni.

Celem utleniania gazowego jest podwyższenie trwałości narzędzi oraz odporności
na oddziaływanie środowisk korozyjnych. Wierzchnia strefa tlenkowa zmniejsza chropowatość powierzchni i nadaje jej ciemne, estetyczne zabarwienie.

Instalacja i technologia utleniania jest kolejnym tego typu wdrożeniem zaimplementowanym w zakładach w Polsce przez Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej. Do tej pory Instytut wdrożył ok. 50 tego typu instalacji, m.in.
w zakładach DEZAMET S.A. Nowa Dęba, FANAR S.A., TIMKEN, DELPHI.

 

Wykonana w ŁUKASIEWICZ – IMP instalacja dozowania atmosfery utleniającej do pieca komorowego HOFMANN Pressofen
Wykonana w Łukasiewicz – IMP instalacja dozowania atmosfery utleniającej do pieca komorowego HOFMANN Pressofen
Piły ze stali 75Cr1 po procesie utleniania gazowego według technologii IMP
Piły ze stali 75Cr1 po procesie utleniania gazowego według technologii opracowanej w Instytucie