Uprawnienia metalizatora-korozjonisty

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14918

Termin do indywidualnego ustalenia

Informacje o szkoleniu

Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej jest jedyną w kraju jednostką, która od 65 lat prowadzi szkolenia pracowników przemysłu umożliwiające uzyskanie uprawnień
do wykonywania zawodu metalizatora lub instruktora metalizacji natryskowej.
Obecnie w krajach Unii Europejskiej obowiązuje ścisła specjalizacja przewidziana normą PN-EN ISO 14918 uzależniona od rodzaju prac prowadzonych przy użyciu metody natryskiwania cieplnego. Zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w UE zleceniodawcy coraz częściej wymagają od wykonawcy udokumentowania odpowiedniego wykształcenia
i doświadczenia pracowników wykonujących zleconą pracę. Ponieważ obecnie obserwuje się duże zapotrzebowanie zgłaszane przez przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne
na przeszkolonych operatorów sprzętu do natryskiwania cieplnego powłok antykorozyjnych, Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej podejmuje szeroką akcję szkolenia metalizatorów-korozjonistów. Dla ułatwienia podjęcia szkolenia przez pracowników małych i średnich przedsiębiorstw proponujemy wybór jednego z dwóch sposobów przeprowadzenia szkolenia.

Prowadzenie szkolenia

Sposób 1 – przewidziany dla małych grup szkoleniowych (do 4 osób) lub pracowników indywidualnych, na terenie Łukasiewicz – IMP
‒ Kandydat przesyła do Łukasiewicz – IMP zgłoszenie udziału w szkoleniu, którego termin zostanie ustalony wcześniej.
‒ Szkolenie trwa 4 dni robocze. Obejmuje budowę i konserwację sprzętu oraz naukę praktycznej obsługi pistoletów łukowych do natryskiwania cieplnego. Ponadto prowadzone
są wykłady (14 h), podczas których zostaną omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące technologii natryskiwania powłok antykorozyjnych.
‒ Ostatniego dnia przeprowadzone są egzaminy teoretyczny i praktyczny zgodnie z normą PN-EN ISO 14918. Po ich zdaniu uczestnicy otrzymują zaświadczenia uprawniające
do wykonywania zawodu metalizatora-korozjonisty.
Sposób 2 – przewidziany dla przedsiębiorstw zgłaszających potrzebę przeszkolenia większej liczby pracowników (powyżej 4 osób), na terenie przedsiębiorstwa
‒ Szkolenie teoretyczne i praktyczne trwa 4 dni.
‒ Zleceniodawca zapewnia salę wykładową, hale warsztatowe oraz sprzęt i materiały konieczne do przeprowadzenia ćwiczeń.
‒ W ustalonym terminie zostanie przeprowadzone szkolenie według wymagań normy PN-EN ISO 14918, zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz wydaniem zaświadczeń.

Zgodnie z normą PN-EN ISO 14918 uprawnienia ważne są 3 lata. Po ich upływie przeprowadzamy w Łukasiewicz – IMP jednodniowe szkolenie na przedłużenie uprawnień metalizatora-korozjonisty.

Sprawy organizacyjne

Koszt szkolenia: 2000 zł/ osobę (+ 23% VAT)
obejmuje: materiały szkoleniowe, obiady, zaświadczenie ukończenia szkolenia

Informacje merytoryczne:
mgr inż. Anna Olbrycht
tel.: 22 56 02 780
e-mail: anna.olbrycht@imp.lukasiewicz.gov.pl

Informacje organizacyjne:
Dział Komercjalizacji, Marketingu i Sprzedaży
tel.: 22 56 02 710
e-mail: szkolenia@imp.lukasiewicz.gov.pl

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.
W przeciwnym razie zgadzamy się na obciążenie nas kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia
lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Zapisz się poniżej: